Print this Článok

POZVÁNKA – ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LENARTOVE

Pozývam Vás na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať

dňa 12.11.2014 (streda) o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

  1. Úvod
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, určenie zapisovateľa.
  3. Územný plán obce Lenartov – schválenie
  4. Diskusia
  5. Návrh na uznesenie
  6. Záver

   Ing. Jana Bľandová

  starostka obce

Videné: 381 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-2/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.