Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 20.12.2017 (streda) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhových komisií, overovateľov a určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Investičný zámer obstarania 12. b.j. – bytový dom
 5. Urbanistická štúdia územia v časti rómska osada
 6. Rozpočet obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
 7. Správa HK k predloženému rozpočtu obce na rok 2018
 8. Aktuálne čerpanie rozpočtu
 9. Prideľovanie dotácií z rozpočtu obce na rok 2018
 10. Vyradenie školského klubu zo siete škôl
 11. Diskusia – rôzne
 12. Záver
Videné: 178 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-21/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.