Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 14.06.2018 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovných komisií
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh zápisu do kroniky obce za r. 2017
 5. Schválenie kúpy pozemku pre potreby rozšírenia základnej školy
 6. Rozsah výkonu funkcie starostu obce a určenie počtu poslancov vo volebnom období 2018 – 2022
 7. Návrh záverečného účtu obce za r. 2017 a výročnej správy obce – prerokovanie
 8. Správa HK k prerokovanému ZÚ obce
 9. Komunitný plán sociálnych služieb – opätovné prerokovanie
 10. Príloha č. 3 – VZN 1/2018 o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch
 11. Rôzne – diskusia
 12. Záver
Videné: 135 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-23/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.