Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 20.09.2018 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Prerokovanie zmien a doplnkov ÚPO
 5. Nájomná zmluva na pozemok pre ZŠ Lenartov
 6. Správa nezávislého audítora za r. 2017
 7. Žiadosti občanov na kúpu pozemku
 8. Aktuálne projekty – vyhlásené výzvy
 9. Dodatok č. 1 k VZN č.1/2018 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce
 10. Rôzne – futbalový turnaj, Mesiac úcty k starším, Hornotopliansky jarmok, lenartovský kroj
 11. Ukončenie volebného obdobia – návrh na odmeny
 12. Aktuálne čerpanie rozpočtu
 13. Diskusia
 14. Záver
Videné: 66 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-24/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.