Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 07.12.2018 (piatok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

  1. Úvodné náležitosti:

         a) otvorenie zasadnutia;

         b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;

         c) oznámenie výsledkov voľby starostky a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení starostky a poslancom obecného zastupiteľstva;

         d) zloženie sľubu starostky obce

         e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva;

     2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.

     3. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.

     4. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov.

     5. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.

     6. Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva do rady školy pri ZŠ Lenartov.

     7. Určenie platu starostu.

     8. Záver.

Videné: 114 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-25/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.