Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 30.08.2019 (piatok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Návrh zápisu do Obecnej kroniky za r. 2018.
 5. Žiadosť o odkúpenie parciel v k. ú. Lenartov – priamy predaj.
 6. VZN č. 2/2019 o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníkov vody.
 7. Návrh zmluvy o odbornej pomoci pri prevádzkovaní verejného vodovodu.
 8. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi – návrh zmeny.
 9. Schválené projekty.
 10. Hospodárenie obce za 1-7/2019 – stav rozpočtu.
 11. Rôzne – posedenie s dôchodcami, informácie o vykonaných kontrolách, činnosť MOPS.
 12. Diskusia.
 13. Záver
Videné: 82 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-29/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.