Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 12.12.2014 (piatok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh VZN č. 2/2014 Trhový poriadok obce Lenartov
 5. Návrh VZN č. 3/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti
 6. Návrh VZN č. 4/2014 o školskom obvode
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017
 8. Programový rozpočet obce
 9. Plán kontrolnej činnosti na rok 2015
 10. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Lenartove na rok 2015
 11. Diskusia – rôzne
 12. Záver

 

Videné: 396 krát

Podobné články


Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-3/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.