Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Z dôvodu aktuálneho riešenia implementácie projektu ,,Komunitné centrum Lenartov“, ITMS +: 312061F497 zvoláva starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA obecné zastupiteľstvo na svoje zasadnutie dňa 27.11.2019 o 13:00 hod.

Vaša účasť na tomto zastupiteľstve je nutná!

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa.
  3. Úhrada faktúr predfinancovania projektu.
  4. Pohľadávky obce voči refundovaným projektom.
  5. Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu MÚ.
  6. Návrh na uznesenie.
  7. Záver .
Videné: 18 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-30/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.