Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 27.03.2020 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie.
  2. Voľba návrhových komisií, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Aktuálny stav v obci počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
  5. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce – schválenie.
  6. Mesto Košice – uplatnenie si predkupného práva.
  7. Stav investičných aktivít obce – most, cesty, sála, oplotenie ZŠ.
  8. Rôzne – harmonogram výziev, škodová udalosť, stav po požiari, kolaudácia vodovodu.
  9. Záver.
Videné: 89 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-32/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.