Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 26.06.2020 (piatok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba pracovných komisií.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Návrh na zápis do kroniky obce za r. 2019 a návrh odmeny pre kronikárku.
 5. Finančné hospodárenie v 12 b. j. za r. 2019.
 6. Implementácia projektov TSP, MOPS a Opatrovateľská služba.
 7. Návrh záverečného účtu obce a výročná správa za r. 2019.
 8. Správa HK k záverečnému účtu.
 9. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov.
 10. Návrh nájomnej zmluvy na pozemok – RD na rómskej osade.
 11. Aktuálne čerpanie rozpočtu a dopad krízy na finančné hospodárenie.
 12. Rôzne – informácia ku kanalizácií a VVS, a.s., výstavba bytov, oprava sály a mosta.
 13. Záver.
Videné: 69 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-33/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.