Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 12.02.2015 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Uvoľnenie mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a následné zloženie sľubu náhradníka.
 5. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
 6. Správa hlavnej kontrolórky k zúčtovaniu dotácií z rozpočtu obce za rok 2014.
 7. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce na rok 2015.
 8. Interná smernica – Smernica o postupe pri činnostiach súvisiacich s rozhodnutím obce o určení, zmene alebo zrušení čísla stavbe (budove).
 9. Rôzne.
 10. Diskusia.
 11. Poďakovanie a záver.
Videné: 488 krát

Podobné články


Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-4/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.