Print this Článok

Prevencia proti vzniku požiaru vo vykurovacom období

Vážení občania,

 

zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy. Štatistika požiarovosti nás o tom nekompromisne a výstražne presvedčuje.

Najčastejšie zisťované nedostatky sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, neodborná manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a žiaľ aj úmyselné podpaľačstvo.

 

Hasiči Vám ponúkajú niekoľko dobre myslených rád a to najmä:

–  neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály,

–  nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej a pod.,

–  inštaláciu vykurovacích telies zverte odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,

–  dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej

podložke a odborne zaústené do komínových prieduchov,

–  popol vysýpajte do nehorľavých nádob,

–  veľké požiarne nebezpečenstvo vytvárajú drevené udiarne, preto údeniu venujte potrebnú

pozornosť,

–  vzhľadom na prechod viacerých domácnosti na vykurovanie drevom venujte zvýšenú

pozornosť stavu komínov, komínových dvierok, dymovodov a inštalácii a obsluhe vykurovacích

telies. Počas prevádzky treba komín kontrolovať a čistiť raz za štyri mesiace, ak sú do komína

pripojené spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá a raz za dvanásť mesiacov, ak sú pripojené

spotrebiče na plynné palivá,

–  zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov nielen v čase zimného obdobia predstavujú

elektrické zariadenia a najmä vznikajúce elektrické iskry alebo elektrické oblúky. Zabezpečujte

preto pravidelnú a odbornú údržbu elektrických zariadení a kontrolu osobami s odbornou

kvalifikáciou.

 

Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Hasiči sú ochotní poradiť Vám v otázkach, ktoré Vám robia problémy a prajú Vám spokojné prežitie zimného obdobia a bez obáv z požiarov.

Videné: 933 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/prevencia-proti-vzniku-poziaru-vo-vykurovacom-obdobi/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.