Print this Článok

Pridelenie zvláštneho EČ (C)

Prideľovanie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C

(prideľované na poľnohospodárske práce alebo lesné práce)

 

         Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému vozidlu, ktoré nie je  schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu, ak je používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce na základe žiadosti jeho vlastníka.

Žiadosť vlastníka vozidla (vypísať príslušné tlačivo s poučením) musí obsahovať  :

a)  meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

b) názov, adresu sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu, ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby,

c)   základné technické údaje vozidla

  1. značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno zistiť,
  2. dĺžku, šírku a výšku vozidla,

d) fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,

e)  odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke,

f)    dátum a podpis žiadateľa.

Platnosť zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno Cobmedzená najviac na tri kalendárne roky.

Správny poplatok  za pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C (1ks) je 33,- .

 

Pozn.: Informácie k používaniu uvedených vozidiel na ceste I. triedy a II. triedy – budova Okresného riaditeľstva PZ v Bardejove,

ul. Partizánska 42, I. poschodie, kancelária č. 210.

Videné: 986 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pridelenie-zvlastneho-ec-c/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.