Print this Článok

Program na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Lenartov zverejňuje návrh programu k riadnemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25. októbra 2013

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Vyhodnotenie a vyúčtovanie kultúrno-spoločenských akcií – Odhalenie pamätnej tabule, Rekolekcie, Posedenie s dôchodcami
 5. Vyhodnotenie anonymného dotazníka ohľadom rozvojových programov a života v obci
 6. Zmena obhospodorovateľa lesného pozemku vo vlastníctve obce – les o výmere 1,17 ha, CKN 280/2
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2014
 8. Smernica starostu obce – verejné obstarávanie
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver
Videné: 638 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/program-na-najblizsie-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.