Print this Článok

Púť Lenartov – Assisi – Rím

Púť Lenartov – Assisi – Rím

 

Púť, také jednoduché jednoslabičné slovo. Nie každý si vie predstaviť, koľko čara skrýva v sebe. Mnohí si predstavujeme pod týmto slovom dlhú alebo krátku cestu, trasu, naplnenú, umocnenú a posilnenú zážitkami, či už svetskými alebo duchovnými. Určite by sme si ani jeden z nás tak náhodou netrúfali povedať, koľko takýchto miest, kde putujú státisíce, ba aj milióny ľudí je na svete.

Aj naša farnosť v spolupráci s obcou uskutočnila v minulom roku púť do Lúrd a po šťastnom návrate z nej sa účastníci – pútnici už vtedy tešili na ďalšiu.

A stalo sa, keď v dňoch 1. – 6. mája 2016 sme absolvovali púť Lenartov – Assisi – Rím. Stálo to nemálo námahy zorganizovať a zabezpečiť púť tak, aby sme toho prežili a zažili nie málo, aby sme načerpali dostatok duchovných síl a milostí nielen pre seba, ale aj pre druhých. Vďaka Pánu Bohu za to, že sa nám dal dožiť tejto púte a dal nám sily, aby sme vytrvali do jej konca. V nedeľu 1. mája po sv. omši a nedeľnom obede sme sa spoločne vydali na dlhú cestu, ktorá smerovala cez Rakúsko do Assisi. Assisi je historické mestečko v strednom taliansku, rodisko sv. Františka, zakladateľa františkánskeho radu, ktorému sa prihovoril Kristus z kríža s otázkou, či nevidí, že sa jeho dom rozpadá. František začal opravovať kostol, v ktorom sa práve modlil. Neskôr opravil aj dnes už neexistujúci kostol San Pietro della Spina a kostol Santa Maria degli Angeli známejší pod názvom Porciunkula. Zriekol sa svojho otca a začal žiť ako pustovník.

V Assisi nás už čakal náš sprievodca vdp. Mgr. Rastislav Dvorový, ktorý nás sprevádzal počas púte a kázal počas sv. omší, ktoré celebroval náš duchovný otec. V Assisi sme navštívili aj záhradu sv. Františka, v ktorej rastú ruže bez tŕnia a pri jeho soche je živý biely holúbok. Po nočnom spánku v Assisi naša cesta pokračovala do Ríma. Program bol pestrý, ale bohatý na zážitky a milosti. Celé to dianie umocňovalo nádherné počasie. Aj keď celou cestou do Assisi pršalo, naším príchodom sa začalo predierať slnko, ktoré svietilo počas púte. Uvedomili sme si, že naša modlitba za jasné počasie bola vyslyšaná. Prianím nás všetkých bolo vidieť a zažiť toho čo najviac. A Pán sa o to postaral a všetko starostlivo zariadil. Prešli sme všetkými štyrmi svätými bránami. Navštívili sme Baziliku sv. Petra, Baziliku sv. Paula za  hradbami, Lateránsku baziliku a Baziliku Santa Maria Maggiore. Svojou nádherou a výnimočnosťou na nás zapôsobili Vatikánske múzeá. Práve tieto vatikánske paláce sú svetom samy v sebe, sú to fantastické a veľkolepé stavby s nespočetnými izbami, salónmi, múzeami, galériami, knižnicami, kaplnkami, nádvoriami, záhradami. Jednou z nich je aj Sixtínska kaplnka, ktorej prehliadku sme absolvovali tri hodiny. Bolo čo obdivovať a so zatajeným dychom sledovať. Svoje vďaky ale aj prosby sme vložili do sv. ruženca, ktorý sme sa pomodlili kľačiaci po sv. schodoch. Jednou z rímskych pamiatok je  Panteón, ktorý bol pôvodne pohanský chrám, ktorý v roku 608 byzantský cisár Fok daroval pápežovi Bonifácovi IV, aby ho premenil na kresťanský chrám. Počas našej návštevy Ríma sme neobišli ani jeden z naj väčších rímskych pamätníkov Koloseum. V minulosti sa tu konali verejné predstavenia a divadla a dnes sa na mieste starého amfiteátra koná krížová cesta práve na mieste, kde zahynuli tisíce kresťanských mučeníkov. Nedá sa nespomenúť nádherné Španielske námestie a na ňom Schodisko Najsvätejšej Trojice. Pohľad z výšky na celé okolie sme mali možnosť zahliadnuť z kupoly Baziliky sv. Petra, na ktorú smeruje 550 schodov. To s čím, ale hlavne s kým sa spája návšteva Ríma je určite dobre známe každému z nás. Vatikán – Námestie sv. Petra – generálna audiencia sv. Otca. Tešili sme sa, ponáhľali sme sa a v kútiku srdca sme si priali vidieť Ho z blízka. A stalo sa. Prechádzal v bezprostrednej blízkosti popri nás. Náhoda? Vôľa Nebeského Otca. Okrem spoločných aktivít sme mali priestor na osobné prechádzky, nákupy, obhliadky.

Takáto púť to nie len niečo vidieť, niečo navštíviť, vrátiť sa domov a je po všetkom. Určite mi dáte za pravdu vy, ktorí ste boli jej účastníkmi, ale aj vy, ktorí ste boli niekde inde na inom pútnickom mieste, že to, čo ste videli, prežili je na dlho, na celý ďalší život. Až s odstupom času sa budeme vracať späť a postupne sa nám budú vynárať myšlienky na to obrovské bohatstvo, z ktorého sme čerpali do svojho vnútra plnými dúškami. Chceme z nich rozdávať všade tam, kde nás Pán postaví. Aj keď možno na tele unavení, ale na duchu umocnení a bohatší, obdarení milosťami sme sa v piatok popoludní s Božou pomocou a požehnaním vrátili domov, do svojich rodín. Vďaka patrí všetkým pútnikom, ktorí obetovali na náš farský kostol sv. Leonarda 127,00 €. So slovami „Pán Boh zaplať“ a túžbou v srdci ísť na ďalšiu púť sa pútnici po spoločnom putovaní rozišli.

 

TEXT: Ing. Jana Bľandová, MBA

starostka obce – účastníčka púte

FOTO: Mgr. Jana Frandoferová

Fotogaléria:

Videné: 1 308 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/put-lenartov-assisi-rim/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.