OÚ » Obec Lenartov

Faktúry 2015 - Obecný úrad


2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021


- - - - -

ČísloDodávateľPredmetDátum vystaveniaDátum doručeniaDátum úhradyCena (s DPH)
DETAIL FAKTÚRY 3121 Stanislav Staš Savica Apolo Superflex + koncovka 18.6.2015 19.6.2015 19.6.2015 70,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3120 SLOVGRAM Odmeny výkonným umelcom za rok 2015 19.3.2015 25.3.2015 19.6.2015 33,50 €
DETAIL FAKTÚRY 3119 Irena Vavreková - i plast Tlač občasníka LENARTOVČAN (150 ks.) 6/2015 12.6.2015 15.6.2015 19.6.2015 131,94 €
DETAIL FAKTÚRY 3118 Margita Vasilišinová MARVAN Kuchynské pomôcky a nárdie pre ŠJ 31.5.2015 15.6.2015 19.6.2015 81,44 €
DETAIL FAKTÚRY 3117 FURa s. r. o. Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemového kontajnera 31.5.2015 12.6.2015 19.6.2015 240,39 €
DETAIL FAKTÚRY 3116 Mgr. Miron Kantuľak Predplatné Bardejovských novostí na II. polrok 2015 9.6.2015 11.6.2015 19.6.2015 13,78 €
DETAIL FAKTÚRY 3115 Slovak Telekom, a. s. Tel. účet (1.5.2015 - 31.5.2015) pevná linka OÚ 4.6.2015 10.6.2015 19.6.2015 33,57 €
DETAIL FAKTÚRY 3114 Alena Tančínová - TANPRESS Kancelárske potreby (OÚ a KC) 15.6.2015 10.6.2015 19.6.2015 290,76
DETAIL FAKTÚRY 3113 ESPIK Group s. r. o. Zber a odvoz odpadu 5/2015 (kuchynský odpad) 3.6.2015 10.6.2015 19.6.2015 38,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3112 Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo Všeobecný materiál (MOS) 29.5.2015 8.6.2015 19.6.2015 133,31
DETAIL FAKTÚRY 3111 Viera Jacenková ELKOTECH Všeobecný materiál 29.5.2015 5.6.2015 19.6.2015 12,82 €
DETAIL FAKTÚRY 3110 Ľudovít Gerhát Excellent Oprava obecného rozhlasu 26.5.2015 4.6.2015 19.6.2015 170,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3109 FURA s. r. o. Vývoz KO 5/2015 31.5.2015 3.6.2015 19.6.2015 529,85 €
DETAIL FAKTÚRY 3108 Ivan Rohaľ - DUDRA Olej a nôž R 152 (kosačka) 29.5.2015 3.6.2015 19.6.2015 55,33 €
DETAIL FAKTÚRY 3107 NOMILAND, s. r. o. Hračky a učebné pomôcky pre MŠ (dotácia 5. ročné deti) 26.5.2015 22.6.2015 19.6.2015 89,30 €
DETAIL FAKTÚRY 3106 MADE spol. s. r. o. Systémová podpora URBIS (1.6.2015 - 31.5.2016) 1.6.2015 1.6.2015 19.6.2015 250,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3136 Ivan Rohaľ - DUDRA Náhradné diely (kosačka) 26.6.2015 1.7.2015 21.7.2015 63,86 €
DETAIL FAKTÚRY 3105 Makos a. s. Vysávač EL-LUX ESCLASSIK + sáčky 2 ks 28.5.2015 29.5.2015 19.6.2015 104,80 €
DETAIL FAKTÚRY 3104 DARECO s. r. o. Dokončenie registrácie do "EKS" 27.5.2015 29.5.2015 19.6.2015 42,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3133 KaMK, s. r. o. Vypracovanie zdravotného posudku (p. M. Džambiková) 7.5.2015 6.6.2015 27.5.2015 15,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3103 KaMK, s. r. o. Vypracovanie zdrav. posudku (p. Verona Kolbasová) 07.05.2015 27.04.2015 30.04.2015 15,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3102 Beáta Tarcalová - GEOTAR Vyhotovenie GO plánu v k. ú. Lenartov nehnuteľnosti parciel a určenie vl. práva 18.05.2015 19.05.2015 27.05.2015 1.000,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3101 PORADCA, s. r. o. FA. z r. 2013 (3196/2013) - doplatok mesačník "Verejná správa" 04.11.2013 18.05.2015 27.05.2015 39,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3100 Orange Slovensko, a. s. Tel. účet (22.4. - 21.5.2015) mobil starostka 25.05.2015 26.05.2015 27.05.2015 48,05 €
DETAIL FAKTÚRY 3099 Slovak Telekom, a. s. tel. účet (22.4. - 21.5.2015) obecný mobil 22.05.2015 26.05.2015 27.05.2015 10,90 €
DETAIL FAKTÚRY 3098 Vladimír Kažimír - HOBBY Pracovné náradie (MOS §52) 21.05.2015 25.05.2015 27.05.2015 355,16 €
DETAIL FAKTÚRY 3097 Roman Babčan - INkarus Toner 2x HP Canon 22.05.2015 25.05.2015 25.05.2015 39,04 €
DETAIL FAKTÚRY 3096 Statex, s. r. o. STATEX, s. r. o. Slovakia Bardejov 20.05.2015 25.05.2015 27.05.2015 131.52 €
DETAIL FAKTÚRY 3095 Asociácia správcov registratúry Účasť na odbornom seminári "Správa registratúry" 19.05.2015 20.05.2015 30.04.2015 39,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3094 NOMILAND, s. r. o. Hračky a učebné pomôcky pre MŠ (dotácia 5. roč. deti) 06.05.2015 18.05.2015 27.05.2015 887,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3093 FURA, s. r. o. Odvoz a likvidácia odpadu z veľkoobjemového kontajnera 30.04.2015 14.05.2015 27.05.2015 125,44 €
DETAIL FAKTÚRY 3092 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka Čistiace prostr. + pracovné náradie 12.05.2015 13.05.2015 27.05.2015 269,31 €
DETAIL FAKTÚRY 3091 ESPIK Group, s. r. o. Zber a odvoz odpadu za 4/2015 (kuchynský odpad) 05.05.2015 13.05.2015 27.05.2015 38,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3090 B2B Partner, s. r. o. Lavička Relax 1+1 teak (podnož sivá) 12.05.2015 12.05.2015 27.05.2015 214,80 €
DETAIL FAKTÚRY 3089 DATATRADE, s. r. o. Služba obce.info mini, ročný poplatok 07.05.2015 12.05.2015 27.05.2015 58,56 €
DETAIL FAKTÚRY 3088 Alexander Bucko - GEOSPOL Zhotovenie geometrického plánu č.33530386-27/2015 05.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 927,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3087 Východoslovenská energetika, a. s. 1.3 - 31.5.2015 Elektrina - dodávka a distribúcia (OÚ, VO, PZ, cintorín, ihrisko, MŠ + ŠJ) 01.05.2015 07.05.2015 15.05.2015 1.783,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3086 Slovak Telekom, a. s. Tel. účet (1.4.2015 - 30.4.2015) pevná linka OÚ 04.05.2015 11.05.2015 11.05.2015 31,25 €
DETAIL FAKTÚRY 3085 Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo Všeobecný materiál OÚ 30.04.2015 07.05.2015 11.05.2015 234,77 €
DETAIL FAKTÚRY 3084 Alena Tančínová - TANPRESS Všeobecný materiál - odpadové vrecia 05.05.2015 07.05.2015 11.05.2015 35,86 €
DETAIL FAKTÚRY 3083 Geosense SK, s. r. o. Webová aplikácia Geosense Geoportal 02.05.2015 07.05.2015 11.05.2015 240,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3082 Irena Vavereková - i-plast Tlač publikácie "Spomienky na II. svetovú vojnu v Lenartove" 05.05.2015 06.05.2015 11.05.2015 1.178,16 €
DETAIL FAKTÚRY 3081 FURA, s. r. o. Vývoz KO 4/2015 30.04.2015 06.05.2015 11.05.2015 528,16 €
DETAIL FAKTÚRY 3080 Slovak Telekom, a. s. Tel. účet (22.03.2015 - 21.04.2015) obecný mobil 22.04.2015 28.04.2015 30.04.2015 11,74 €
DETAIL FAKTÚRY 3079 IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s. r. o. Publikácia pre VŠJ materiálno-spotrebné normy a receptúry 20.04.2015 27.04.2015 30.04.2015 31,90 €
DETAIL FAKTÚRY 3078 Orange Slovensko, a. s. Tel. účet (22.03.2015 - 21.04.2015) mobil starostka 25.04.2015 27.04.2015 30.04.2015 49,08 €
DETAIL FAKTÚRY 3077 Panta Rhei, s. r. o. Publikácia "Ekonomické minimum HK - 2. vydanie" (pre HK) 17.04.2015 24.04.2015 20.04.2015 16,81 €
DETAIL FAKTÚRY 3076 Alena Tančínová-TANPRESS Pečiatka trodat-statív 5211 (Predb. fin. kon. + vnútorná kontrola) 29.04.2015 30.04.2015 30.04.2015 78,76 €
DETAIL FAKTÚRY 3075 Ing. Marta Dvorská Audit ročnej účtovnej závierky 28.04.2015 29.04.2015 30.04.2015 450,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3074 Vladimír Kažimír - HOBBY Pracovné náradie MOS §52 21.04.2015 21.04.2015 30.04.2015 299,34 €
DETAIL FAKTÚRY 3073 Alena Tančínová-TANPRESS Kancelárske potreby §52a 21.04.2015 21.04.2015 30.04.2015 52,34 €
DETAIL FAKTÚRY 3072 Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelavací servis Elektron. príručka CD "Správny poplatok v praxi" 17.04.2015 17.04.2015 30.04.2015 13,50 €
DETAIL FAKTÚRY 3071 FURA, s. r. o. Spracovanie hlásenia o odpade I.Q/2015 26.03.2015 16.04.2015 30.04.2015 14,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3070 MK-stavmat, s. r. o. Pracovné náradie MOS §52 08.04.2015 16.04.2015 30.04.2015 165,67 €
DETAIL FAKTÚRY 3069 ESPIK Group, s. r. o. Zber a odvoz kuchynského odpadu 3/2015 07.04.2015 14.04.2015 30.04.2015 38,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3068 LESOVIA, s. r. o. Občerstvenie a strava (MDŽ a Deň učiteľov) (32x) 02.04.2015 10.04.2015 13.04.2015 405,24 €
DETAIL FAKTÚRY 3067 OKAY Slovakia, spol. s. r. o. Rádio CD, mp3, USB (pre MŠ - z prísp. rodičov) 09.04.2015 09.04.2015 13.04.2015 149,98 €
DETAIL FAKTÚRY 3066 Slovak Telekom, a. s. Tel. účet (01.03.2015 - 31.03.2015) pevná linka OÚ 03.04.2015 09.04.2015 13.04.2015 35,17 €
DETAIL FAKTÚRY 3065 PD Javorina Malcov Vývoz fekálií 28.03.2015 09.04.2015 13.04.2015 144,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3064 Roman Babčan - INkarus Toner 2x HP Canon 07.04.2015 08.04.2015 08.04.2015 39,04 €
DETAIL FAKTÚRY 3063 DOM-BYT-ZAHRADA, s. r. o. (OCÚ, róm. osada, cintorín) všeobecný materiál 08.04.2015 08.04.2015 13.04.2015 160,44 €
DETAIL FAKTÚRY 3062 FURA, s. r. o. Vývoz KO 3/2015 31.03.2015 02.04.2015 13.04.2015 529,36 €
DETAIL FAKTÚRY 3061 Statex, s. r. o. Pracovné odevy a pracovné pomôcky (§52 + §52a ) 30.03.2015 02.04.2015 13.04.2015 238,85 €
DETAIL FAKTÚRY 3060 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Vodné a stočné (13.12.2014 - 23.03.2015) 25.03.2015 30.03.2015 13.04.2015 102,18 €
DETAIL FAKTÚRY 3059 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky Publikácia pre HK "kontrola v samospráve) 25.03.2015 27.03.2015 10.04.2015 20,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3058 Miroslav Dzurik Deratizácia rómskej osady (obj. č. 19/2015) 19.03.2015 19.03.2015 27.03.2015 1.800,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3057 Miroslav Cmar - Autobard, Združenie fyzických osôb Akumul. HAGEN, batéria traktor, zrkadlo 26.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 198,28 €
DETAIL FAKTÚRY 3056 Alexander Bucko - GEOSPOL Vytyčovací náčrt č. 33530386-26/2015 (obecný pozemok - osada) 25.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 927,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3055 Slovak Telekom, a. s. Tel. účet (22.2.-21.3.2015) obecný mobil 22.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 8,81 €
DETAIL FAKTÚRY 3054 Orange Slovensko, a. s. Tel. účet (22.2.-21.3.2015) mobil starostka 26.03.2015 27.03.2015 27.03.2015 48,11 €
DETAIL FAKTÚRY 3053 A. P. R. Bardejov, s. r. o. Preprava, nakládka a vykládka stavebného odpadu (rekonšt. ZŠ) 23.03.2015 26.03.2015 27.03.2015 102,24 €
DETAIL FAKTÚRY 3052 BJ Int, s. r. o. Darčekové poukážky na masáž 16x "MDŽ" (uhradené zo SF) 16.03.2015 23.03.2015 27.03.2015 240,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3051 H&H SLOVAKIA, s. r. o. Tričko s potlačou (15 ks.) "Obec Lenartov" 16.03.2015 23.03.2015 27.03.2015 86,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3050 LESOVIA, s. r. o. Stravné lístky (162 ks) - polročné a jarné prázdniny 19.03.2015 20.03.2015 27.03.2015 403,38 €
DETAIL FAKTÚRY 3049 FARMA JAVORINA, s. r. o. Výroba palivového rovnaného dreva 18.03.2015 20.03.2015 27.03.2015 972,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3048 Vladimír Kažimír - HOBBY Motorový drvič konárov + príslušenstvo 10.03.2015 19.03.2015 27.03.2015 970,68 €
DETAIL FAKTÚRY 3047 E-SVIT CZ, s. r. o. Výbojky Osram - halogénové (2 ks.) 17.03.2015 18.03.2016 11.03.2015 36,30 €
DETAIL FAKTÚRY 3046 NOVÁ PRÁCA, s. r. o. Publikácie "Zákonník práce a vzory zmlúv 13.03.2015 17.03.2015 27.03.2015 34,24 €
DETAIL FAKTÚRY 3044 BJ Int, s. r. o. Darčekové poukážky na masáž 19x "Deň učiteľov" (ZŠ a MŠ) 06.03.2015 16.03.2015 17.03.2015 270,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3043 EUROGASTROP, s. r. o. Umývacie prostriedky do umývačky ŠJ 12.03.2015 16.03.2015 17.03.2015 120,96 €
DETAIL FAKTÚRY 3042 ESPIK Group, s. r. o. Zber a odvoz kuchynského odpadu 2/2015 05.03.2015 11.03.2015 17.03.2015 38,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3041 KP plus, s. r. o. Školské potreby MŠ - dotácia ÚPSVaR 09.03.2015 11.03.2015 17.03.2015 282,67 €
DETAIL FAKTÚRY 3040 Slovak Telekom, a. s. Tel. účet (01.02.2015-28.02.2015) pevná linka OÚ 03.03.2015 10.03.2015 17.03.2015 33,11 €
DETAIL FAKTÚRY 3039 ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. Smaltovaný plech - ŠJ 27.02.2015 10.03.2015 17.03.2015 91,32 €
DETAIL FAKTÚRY 3038 KP plus, s. r. o. Školské potreby ZŠ - dotácia ÚPSVaR 05.03.2015 10.03.2015 17.03.2015 1.444,20 €
DETAIL FAKTÚRY 3037 Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo Pracovné náradie a materiál MOS §52 28.02.2015 06.03.2015 17.03.2015 259,58 €
DETAIL FAKTÚRY 3036 Peter Jurík - LISA Prezentácia obce www.slovakregion.sk (1.4.2015 - 31.3.2016) 04.03.2015 09.03.2015 17.03.2015 27,88 €
DETAIL FAKTÚRY 3035 Alena Tančínová - TANPRESS Kancelárske potreby (OÚ) 04.03.2015 05.03.2015 17.03.2015 83,04 €
DETAIL FAKTÚRY 3034 Alena Tančínová - TANPRESS Kancelárske potreby §52a 04.03.2015 05.03.2015 17.03.2015 51,05 €
DETAIL FAKTÚRY 3033 FURA, s. r. o. Vývoz KO 2/2015 28.02.2015 04.03.2015 17.03.2015 529,55 €
DETAIL FAKTÚRY 3032 Slovak Telekom, a. s. Tel. účet (22.01.2015-21.02.2015) obecný mobil 22.02.2015 27.02.2015 27.02.2015 11,60 €
DETAIL FAKTÚRY 3031 Roman Babčan INkarus Tonery pre OÚ a ŠJ 26.02.2015 27.02.2015 27.02.2015 58,94 €
DETAIL FAKTÚRY 3030 Orange Slovensko, a. s. Tel. účet (22.01.2015-21.02.2015) mobil starostka 25.02.2015 26.02.2015 27.02.2015 51,51 €
DETAIL FAKTÚRY 3029 LESOVIA, s. r. o. Stravné lístky (vianočné prázdniny) 23.02.2015 25.02.2015 27.02.2015 134,46 €
DETAIL FAKTÚRY 3028 Poradca, s. r. o. Verejná správa mesačník 2015 13.02.2015 19.02.2015 27.02.2015 39,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3027 Alena Tančínová - TANPRESS Kancelárske potreby OÚ+52a 16.02.2015 18.02.2015 27.02.2015 149,56 €
DETAIL FAKTÚRY 3026 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Odmena za licencie - verejné použitie hudobných diel 13.02.2015 18.02.2015 27.02.2015 14,28 €
DETAIL FAKTÚRY 3025 Východoslovenská energetika, a. s. Elektrina - dodávka a distribúcia (01.01.2015-28.02.2015) VO, OÚ, PZ, MŠ, Cintorín, ihrisko) 01.02.2015 10.02.2015 16.02.2015 1.783,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3024 ESPIK Group, s. r. o. Zber a odvoz kuchynského odpadu 1/2015 05.02.2015 10.02.2015 12.02.2015 38,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3023 Slovak Telekom, a. s. Tel. účet (01.01.2015-31.01.2015) pevná linka OÚ+MŠ+Fax 03.02.2015 09.02.2015 12.02.2015 43,70 €


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.