OÚ » Obec Lenartov

Faktúry 2015 - Obecný úrad


2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021


- - - - -

ČísloDodávateľPredmetDátum vystaveniaDátum doručeniaDátum úhradyCena (s DPH)
DETAIL FAKTÚRY 3022 Združenie miest a obcí Slovenska Publikácia "Pracovné právo pre verejnú správu" (pre HK) 28.01.2015 11.02.2015 28.01.2015 6,60 €
DETAIL FAKTÚRY 3021 FURA, s. r. o. Vývoz KO 1/2015 31.01.2015 04.02.2015 12.02.2015 792,68 €
DETAIL FAKTÚRY 3020 Wolters Kluwer, s.r.o. Publikácia "Pracovné právo pre verejnú správu" (pre HK) 23.12.2014 02.01.2015 08.01.2015 16,90 €
DETAIL FAKTÚRY 3019 Roman Babčan INkarus Tonery OÚ (Canon) 26.01.2015 27.01.2015 27.01.2015 39,04 €
DETAIL FAKTÚRY 3018 Statex, s. r. o. Pracovná obuv a odev (OcÚ) (IAZASI - spracovanie dreva) 30.01.2015 03.02.2015 12.02.2015 61,70 €
DETAIL FAKTÚRY 3017 Stanislav RAAB-RAAB Prevodový olej + ložiskový 30.01.2015 30.01.2015 12.02.2015 33,29 €
DETAIL FAKTÚRY 3016 Alena Tančínová - TANPRESS Kancelárske potreby - Dobrovoľnícka služba §52a 29.01.2015 29.01.2015 30.01.2015 5,20 €
DETAIL FAKTÚRY 3015 Alena Tančínová - TANPRESS Kancelárske potreby - Referendum o rodine 29.01.2015 29.01.2015 30.01.2015 52,57 €
DETAIL FAKTÚRY 3014 Slovak Telekom, a. s. Tel. účet (22.12.2014 - 21.01.2015) obecný mobil 22.01.2015 26.01.2015 28.01.2015 10,32 €
DETAIL FAKTÚRY 3013 Orange Slovensko, a. s. Tel. účet (22.12.2014 - 21.01.2015) mobil starostka 25.01.2015 26.01.2015 28.01.2015 48,71 €
DETAIL FAKTÚRY 3012 Gastronauts, s. r. o. Pohár Bistro (Miška 270 ml) na šampanské - 100 ks. 13.01.2015 14.01.2015 14.01.2015 108,60 €
DETAIL FAKTÚRY 3011 CBS spol. s. r. o. Ročný poplatok za doménu www.lenartov.saris.eu.sk 08.01.2015 19.01.2015 28.01.2015 19,12 €
DETAIL FAKTÚRY 3010 FURA, s. r. o. Spracovanie hlásenia o odpade IV.Q/2014 29.12.2014 23.01.2015 28.01.2015 14,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3009 FURA, s. r. o. Tlač harmonogramov na r. 2015 (100 ks.) 20.01.2015 22.01.2015 28.01.2015 30,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3008 FURA, s. r. o. 75 ks. červené vrecia na KO 20.01.2015 22.01.2015 28.01.2015 99,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3007 PALIVÁ A STAVEBNINY a. s. Koks (3,96 t) 14.01.2015 20.01.2015 28.01.2015 921,65 €
DETAIL FAKTÚRY 3006 BELLIMPEX, s. r. o. Servis merača rýchlosti - výmena akumulátora 12V 19.01.2015 20.01.2015 28.01.2015 96,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3005 LESOVIA, s. r. o. Stravné lístky (vianočné prázdniny) 07.01.2015 20.01.2015 28.01.2015 204,18 €
DETAIL FAKTÚRY 3004 Ing. Ľubomír Kaščák Maľovánka mesta BJ (2. vydanie) propagácia obce 14.01.2015 15.01.2015 28.01.2015 100,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3003 Igneus, s. r. o. Poháre - šálky na kávu (120 ks) 07.01.2015 07.01.2015 12.01.2015 178,43 €
DETAIL FAKTÚRY 3002 Vladimír Kažimír - HOBBY Pracovné náradie 05.01.2015 07.01.2015 28.01.2015 252,95
DETAIL FAKTÚRY 3001 Katarína Chlebovská - PRACÁK Pracovná obuv (§52a) 02.01.2015 02.01.2015 02.01.2015 22,00
DETAIL FAKTÚRY 3256 Východoslovenská energetika a. s. Finančné vysporiadanie - elektrina (1.1.2014-31.12.2014) PREPLATOK 15.1.2015 16.1.2015 26.1.2015 1.796,36 €
DETAIL FAKTÚRY 3255 ESPIK Group, s. r. o. Zber a odvoz kuchynského odpadu 31.12.2014 15.1.2015 28.1.2015 38,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3254 FURA, s. r. o. Vývoz jedlých olejov a tukov 31.12.2014 12.1.2015 28.1.2015 36,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3253 FURA, s. r. o. Vývoz TDO 12/2014 31.12.2014 7.1.2014 28.1.2015 528,66 €
DETAIL FAKTÚRY 3252 Slovak Telekom, a. s. Telefónny účet (1.12 - 31.12.2014) pevná linka OÚ 3.1.2015 8.1.2015 28.1.2015 33,71 €
DETAIL FAKTÚRY 3251 Irena Vavreková - i-plast Tlač obecných novín Lenartovčan 5/2014 23.12.2014 30.12.2014 30.12.2014 175,92 €
DETAIL FAKTÚRY 3250 Slovak Telekom, a. s. Telefónny účet (22.11.2014 - 21.12.2014) obeccný mobil 22.12.2014 29.12.2014 30.12.2014 13,30 €
DETAIL FAKTÚRY 3249 Orange Slovensko a. s. Telefónny účet (22.11.2014 - 21.12.2014) mobil starostka 25.12.2014 29.12.2014 30.12.2014 51,25 €
DETAIL FAKTÚRY 3248 Ing. arch. Rudolf Hudák Spracovanie projektovej dokumentácie "Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ a MŠ" 22.12.2014 29.12.2014 30.12.2014 1.000,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3247 Petit Press, a. s. Predplatné Bardejovský Korzár 2015 16.12.2014 22.12.2014 30.12.2014 13,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3246 Helena Karolová Karmix Všeobecný materiál 18.12.2014 19.12.2014 22.12.2014 78,66 €
DETAIL FAKTÚRY 3245 Helena Karolová Karmix Všeobecný materiál 18.12.2014 19.12.2014 22.12.2014 94,32 €
DETAIL FAKTÚRY 3244 ELEKTROMONT J. M. P., s. r. o. Spínacie hodiny + elektroinštalačný materiál (cintorín) 19.12.2014 19.12.2014 30.12.2014 24,30 €
DETAIL FAKTÚRY 3243 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Vodné a stočné (27.09.2014 - 12.12.2014) (cintorín, OÚ, ihrisko, MŠ) 16.12.2014 19.12.2014 30.12.2014 113,18
DETAIL FAKTÚRY 3242 Alena Tančínová - TANPRESS Kancelárske potreby §52a 16.12.2014 17.12.2014 30.12.2014 340,15 €
DETAIL FAKTÚRY 3241 Ing. arch. Marek Šarišský Vypracovanie architektonického návrhu spevnených plôch v areáli kostola sv. Leonarda 09.12.2014 17.12.2014 30.12.2014 214,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3240 Obec Sveržov Výroba a dodanie informačnej tabule MAS Horná Topľa 05.12.2014 16.12.2014 30.12.2014 35,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3239 SOFT-GL, s. r. o. Aktualizácia + servis k programu ŠJ 4 (5.1.2015 - 5.1.2016) 11.12.2014 15.12.2014 30.12.2014 39,24 €
DETAIL FAKTÚRY 3238 Prima banka Slovensko, a. s. Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - r. 2014 03.12.2014 12.12.2014 30.12.2014 39,96 €
DETAIL FAKTÚRY 3237 Ing. Ľubomír Kaščák Propagácia obce v maľovánke mesta Bardejov a okolie 10.12.2014 11.12.2014 30.12.2014 100,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3236 Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo Všeobecný materiál MOS 29.11.2014 11.12.2014 30.12.2014 374,83 €
DETAIL FAKTÚRY 3235 ESPIK Group s. r. o. Zber a odvoz kuchynského odpadu 28.11.2014 10.12.2014 30.12.2014 38,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3234 Slovak Telekom, a. s. Telefónny účet (01.11.2014 - 30.11.2014) pevná linka OÚ 03.12.2014 10.12.2014 30.12.2014 32,58 €
DETAIL FAKTÚRY 3233 Viera Jacenková - ELKOTECH Všeobecný materiál (vianočné ozdoby) 28.11.2014 03.12.2014 10.12.2014 239,57 €
DETAIL FAKTÚRY 3232 FURA, s. r. o. Vývoz TDO 11/2014 30.11.2014 03.12.2014 10.12.2014 532,34 €
DETAIL FAKTÚRY 3231 A. P. R. Bardejov, s. r. o. Stavebné práce + materiál - vysprávky a maľba stien v kostole 06.10.2014 02.12.2014 10.12.2014 201,60 €
DETAIL FAKTÚRY 3230 A. P. R. Bardejov, s. r. o. Preprava, nákladka, vykládka stavebného materiálu (BJ-Lenartov-BJ) 03.10.2014 02.12.2014 10.12.2014 90,24 €
DETAIL FAKTÚRY 3229 A. P. R. Bardejov, s. r. o. Stavebné práce + materiál, vysprávky a maľba stien v MŠ 1.10.2014 2.12.2014 28.1.2015 3.308,76 €
DETAIL FAKTÚRY 3228 A. P. R. Bardejov, s. r. o. Stavebné práce + materiál - vysprávky a maľba stien schodisko + posilňovňa 01.10.2014 02.12.2014 10.12.2014 896,64 €
DETAIL FAKTÚRY 3227 Slovak Telekom, a. s. Telefónny účet (22.10.2014 - 21.11.2014) obecný mobil + upomienka 22.11.2014 27.11.2014 10.12.2014 14,98 €
DETAIL FAKTÚRY 3226 Alena Tančínová -TANPRESS Kancelárske potreby (Dobrovolnícka služba §52) 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27,19 €
DETAIL FAKTÚRY 3225 Orange Slovensko a. s. Telefónny účet (22.10.2014 - 21.11.2014) (starostka) 25.11.2014 25.11.2014 10.12.2014 53,11 €
DETAIL FAKTÚRY 3224 Mgr. Magdaléna Lavrincová Publikácia "človek zomiera dvakrát..." 20.10.2014 24.11.2014 24.11.2014 12,20 €
DETAIL FAKTÚRY 3223 Katarína Chlebovská - PRACÁK Ochranné pomôcky a pracovné odevy 10.11.2014 21.11.2014 27.11.2014 336,10 €
DETAIL FAKTÚRY 3222 Marianna Berecová Hračky pre deti (z príspevku rodičov) 14.11.2014 20.11.2014 10.12.2014 200,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3221 Tonerymaxim, Roman Babčan INkarus Tonery pre MŠ (HP) 2 sady 19.11.2014 20.11.2014 20.11.2014 98,10 €
DETAIL FAKTÚRY 3220 MVDr. Jozef Berec - IKS Školské potreby (dotácia 5. ročné deti) 06.11.2014 18.11.2014 10.12.2014 300,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3219 Tonerymaxim, Roman Babčan INkarus Tonery pre OÚ (HP, Canon) 2ks 14.11.2014 18.11.2014 18.11.2014 37,98 €
DETAIL FAKTÚRY 3218 REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV Publikácia miestna samospráva II 13.11.2014 19.11.2014 10.12.2014 10,45 €
DETAIL FAKTÚRY 3217 Vladimír Kažimír - HOBBY Pracovné náradie (MOS) 14.11.2014 18.11.2014 27.11.2014 378,61 €
DETAIL FAKTÚRY 3216 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka Čistiace a hygienicke prostriedky 01.10.2014 15.11.2014 10.12.2014 38,88 €
DETAIL FAKTÚRY 3215 Slovak Telekom, a. s. Telefónny účet (01.10.2014 - 31.10.2014) pevná linka OÚ 03.11.2014 13.11.2014 21.11.2014 38,60 €
DETAIL FAKTÚRY 3214 Architektonické štúdio Atrium, s. r. o. Vyhotovenie NÁVRHU ÚPN - O Lenartov 06.11.2014 07.11.2014 11.11.2014 11.760,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3213 ESPIK Group s. r. o. Zber a odvoz odpadu "kuchynský odpad" 30.10.2014 07.11.2014 10.12.2014 38,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3212 Alena Tančínová -TANPRESS Kancelárske potreby - komunálne voľby 05.11.2014 07.11.2014 21.11.2014 98,44 €
DETAIL FAKTÚRY 3211 Alza.sk, s. r. o. Notebook TOSHIBA Satellite C50-A-1JT (čierny) 7.11.2014 7.11.2014 10.12.2014 213,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3210 Zuzana Hnátová Všeobecný materiál 04.11.2014 06.11.2014 10.12.2014 415,89 €
DETAIL FAKTÚRY 3209 Margita Vasilišinová MARVAN Inventár ŠJ + všeobecný materiál ŠJ 27.10.2014 05.11.2014 21.11.2014 88,05 €
DETAIL FAKTÚRY 3208 Východoslovenská enegretika, a. s. Elektrina - dodávka a distribúcia (OÚ, VO, PZ,cintorín, ihrisko, MŠ + ŠJ) 1.9. - 30.11.2014 01.11.2014 05.11.2014 18.11.2014 2.213,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3207 FURA, s. r. o. Vývoz TDO 10/2014 31.10.2014 05.11.2014 10.12.2014 529,85 €
DETAIL FAKTÚRY 3206 Stanislav RAAB-RAAB Prevodový olej (10 l) 27.10.2014 30.10.2014 21.11.2014 18,96 €
DETAIL FAKTÚRY 3205 Vladimír Kažimír - HOBBY Všeobecný pracovný materiál pre MOS 24.10.2014 27.10.2014 30.10.2014 281,70 €
DETAIL FAKTÚRY 3204 Slovak Telekom, a. s. Telefónny účet (22.09. - 21.10.2014) obecný mobil 22.10.2014 27.10.2014 21.11.2014 9,99 €
DETAIL FAKTÚRY 3203 Orange Slovensko a. s. Telefónny účet (22.09. - 21.10.2014) mobil starostka 25.10.2014 27.10.2014 21.11.2014 64,65 €
DETAIL FAKTÚRY 3202 Wolters Kluwer, s. r. o. Predplatné mesčníka PRÁVO pre ROPO a OBCE (január - december 2015) 22.10.2014 23.10.2014 10.12.2014 69,60 €
DETAIL FAKTÚRY 3201 LESOVIA, s. r. o. Občerstvenie na otvorenie posilňovne 29.09.2014 22.10.2014 24.10.2014 41,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3200 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Odborné nakladateľstvo, s. r. o., Člen skupiny Klett Časopis "Zvedavček" pre MŠ č. 1. - 6./2014/15 20.10.2014 24.10.2014 24.10.2014 8,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3199 Pro Solutions, s. r. o. Logické učebné pomôcky pre MŠ (z rod. príspevku) 04.09.2014 24.10.2014 24.10.2014 118,60 €
DETAIL FAKTÚRY 3198 BENELUX-TAXI, s. r. o. Odťah vozidla z obce Nemecká (VW Passat pre DHZ) 22.10.2014 22.10.2014 22.10.2014 150,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3197 Alena Tančínova-TANPRESS Kancelárske potreby OÚ 20.10.2014 21.10.2014 24.10.2014 51,98 €
DETAIL FAKTÚRY 3196 Alena Tančínova-TANPRESS Kancelárske potreby (Dobrovolnícka služba §52) 20.10.2014 21.10.2014 24.10.2014 81,60 €
DETAIL FAKTÚRY 3195 FURA, s. r. o. Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu III. Q/2014 29.09.2014 17.10.2014 24.10.2014 14,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3194 Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo Všeobecný materiál pre MOS 07.10.2014 16.10.2014 24.10.2014 249,19 €
DETAIL FAKTÚRY 3193 ESPIK Group s. r. o. Zber a odvoz kuchynského odpadu 30.09.2014 16.10.2014 24.10.2014 38,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3192 Tonerymaxim, Roman Babčan INkarus Toner do tlačiarne (OÚ + ŠJ) 14.10.2014 15.10.2014 15.10.2014 41,35 €
DETAIL FAKTÚRY 3191 František Šiba - VODOTERM Všeobecný materiál (rohové ventily a tes. sady) 30.09.2014 08.10.2014 24.10.2014 15,67 €
DETAIL FAKTÚRY 3190 KP plus, s. r. o. Školské potreba (dotácia ÚPSVaR) ZŠ Lenartov 07.10.2014 09.10.2014 13.10.2014 1.444,25 €
DETAIL FAKTÚRY 3189 KP plus, s. r. o. Školské potreba (dotácia ÚPSVaR) MŠ Lenartov 07.10.2014 09.10.2014 13.10.2014 282,62 €
DETAIL FAKTÚRY 3188 Slovak Telekom, a. s. Telefónny účet (01.09 - 31.09.2014) pevná linka OÚ 03.10.2014 08.10.2014 13.10.2014 48,01 €
DETAIL FAKTÚRY 3187 Jozef Džalai - PYREX Oprava vzduchoviek Slávia - terče (6 ks) 07.10.2014 08.10.2014 24.10.2014 288,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3186 Ares, s. r. o. Časopis pre MŠ "Predškolák" 02.10.2014 06.10.2014 24.10.2014 10,80 €
DETAIL FAKTÚRY 3185 Viera Jacenková - ELKOTECH Všeobecný materiál 30.09.2014 06.10.2014 24.10.2014 30,61 €
DETAIL FAKTÚRY 3184 FURA, s. r. o. Vývoz TDO 9/2014 30.09.2014 03.10.2014 24.10.2014 529,65 €
DETAIL FAKTÚRY 3183 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Vodné a stočné (20.06.2014 - 26.09.2014) cintorín, OÚ, ihrisko, MŠ 29.09.2014 02.10.2014 24.10.2014 83,31 €
DETAIL FAKTÚRY 3182 Ivan Rohaľ - DUDRA Husqvarna Servis a predaj Všeobecný materiál 26.09.2014 01.10.2014 24.10.2014 83,71 €
DETAIL FAKTÚRY 3181 Stanislav RAAB-RAAB Prevodový olej kont. 26.09.2014 30.09.2014 24.10.2014 25,15 €
DETAIL FAKTÚRY 3180 inSPORTline, s. r. o. Fit lopta + tyč + bezpeč. objímka do posilňovne 26.09.2014 29.09.2014 29.09.2014 50,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3179 Orange Slovensko a. s. Telefónny účet (22.08.2014 - 21.09.2014) mobil starostka 25.09.2014 26.09.2014 13.10.2014 48,17 €


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.