OÚ » Obec Lenartov

Faktúry 2017 - Obecný úrad


2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021


- - - - -

ČísloDodávateľPredmetDátum vystaveniaDátum doručeniaDátum úhradyCena (s DPH)
DETAIL FAKTÚRY 3385 TENDERTEAM, s.r.o. Verejné obstarávanie zákazky (Projekt DOM.ov) 28.12.2017 28.12.2017 29.12.2017 450,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3384 Prima banksa Slovensko, a.s. Ročné vedenie účtu CP 27.12.2017 20.12.2017 52,42 €
DETAIL FAKTÚRY 3383 SIVEX, s.r.o. Dopravné zrkadlo 20.12.2017 27.12.2017 29.12.2017 171,60 €
DETAIL FAKTÚRY 3382 ML TRADE SLOVAKIA, s.r.o. Odpredaj použitého obytného kontajnera (Projekt DOM.ov) 27.12.2017 28.12.2017 29.12.2017 3.548,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3381 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 22.11.2017-21.12.2017 22.12.2017 27.12.2017 27.12.2017 17,02 €
DETAIL FAKTÚRY 3380 Ing. arch. Anna Soročinová Územný plán obce ZaD č. 1 (Projekt DOM.ov) 22.12.2017 27.12.2017 27.12.2017 840,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3379 Irena Vavreková - i-plast Lenartovčan 11/2017 15.12.2017 21.12.2017 27.12.2017 134,46 €
DETAIL FAKTÚRY 3378 Lenka Hujdičová Poradenské a organizačné služby (Projekt DOM.ov) 21.12.2017 22.12.2017 27.12.2017 538,13 €
DETAIL FAKTÚRY 3377 Rudolf Klokner - Klokner Asanácia budovy RD Lenartov č. 91 21.12.2017 22.12.2017 27.12.2017 850,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3376 GEOTON, s.r.o. Vypracovanie projektu geologickej úlohy pre zlepšenie prístupu k pitnej vode pre rómsku osadu Lenartov (Projekt DOM.ov) 23.10.2017 21.12.2017 27.12.2017 1.920,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3375 Architektonické štúdio Atrium, s.r.o. Vypracovanie urbanistickej štúdie (Projekt DOM.ov) 20.12.2017 20.12.2017 27.12.2017 3.480,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3374 Architektonické štúdio Atrium, s.r.o. Vypracovanie ÚPN-O Lenartov (Projekt DOM.ov) 20.12.2017 21.12.2017 27.12.2017 3.420,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3373 SOGT-GL, s.r.o. Aktualizácia + servis programu ŠJ4 20.12.2017 20.12.2017 27.12.2017 39,24 €
DETAIL FAKTÚRY 3372 Zuzana Hnátová Všeobecný materiál 15.12.2017 20.12.2017 27.12.2017 453,29 €
DETAIL FAKTÚRY 3371 STATEX, s.r.o. Pracovné odevy - Projekt PkZ 19.12.2017 20.12.2017 20.12.2017 121,99 €
DETAIL FAKTÚRY 3370 STATEX, s.r.o. Pracovné odevy - Projekt PkZ 19.12.2017 19.12.2017 20.12.2017 64,90 €
DETAIL FAKTÚRY 3369 TIPLUX, s.r.o. Led zdroj 13.12.2017 18.12.2017 20.12.2017 105,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3368 VSE, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 08.12.2017 18.12.2017 22.12.2017 3,98 €
DETAIL FAKTÚRY 3367 Alena Tančínová - TANPRESS Kancelárske potreby 18.12.2017 18.12.2017 20.12.2017 224,23 €
DETAIL FAKTÚRY 3366 ELKOTECH Elektroinštalačný materiál 18.12.2017 18.12.2017 27.12.2017 223,69 €
DETAIL FAKTÚRY 3364 LESOVIA, s.r.o. Občerstvenie a strava 06.12.2017 14.12.2017 27.12.2017 549,80 €
DETAIL FAKTÚRY 3363 MICHLOVSKY, spol. s r.o. Vyjadrenie o existencii PTZ 12.12.2017 14.12.2017 20.12.2017 13,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3362 FURA, s.r.o. Vývoz a zber odpadu 11/2017 30.11.2017 14.12.2017 20.12.2017 275,53 €
DETAIL FAKTÚRY 3359 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby 11/2017 08.12.2017 12.12.2017 20.12.2017 41,66 €
DETAIL FAKTÚRY 3358 Jozef Choma Spracovanie dokumentácia + úlohy PZS 06.12.2017 11.12.2017 14.12.2017 60,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3357 Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo Všeobecný materiál 30.11.2017 11.12.2017 14.12.2017 416,23 €
DETAIL FAKTÚRY 3356 KOMAL, s.r.o. Všeobecný materiál 11.12.2017 11.12.2017 20.12.2017 50,94 €
DETAIL FAKTÚRY 3355 ESPIK Group, s.r.o. Zber a odvoz odpadu 11/2017 05.12.2017 08.12.2017 20.12.2017 38,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3354 BKS-Leasing, s.r.o. Predmet finančného leasingu 06.12.2017 08.12.2017 14.12.2017 39,60 €
DETAIL FAKTÚRY 3353 Fotopak, s.r.o. Fotografie - obecná kronika 06.12.2017 08.12.2017 07.12.2017 23,88 €
DETAIL FAKTÚRY 3352 Slovak Telekom, a.s. Lenovo Yoga 300 01.12.2017 07.12.2017 07.12.2017 29,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3351 Slovak Telekom, a.s. Huawei E3372H MOD White 01.12.2017 07.12.2017 07.12.2017 19,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3350 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 11/2017 01.12.2017 06.12.2017 14.12.2017 59,56 €
DETAIL FAKTÚRY 3349 FURA, s.r.o. Vývoz TKO 11/2017 30.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 407,32 €
DETAIL FAKTÚRY 3347 RÚVZ Mikrobiologický rozbor pokrmu 29.11.2017 01.12.2017 08.12.2017 22,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3345 GEOTAR Polohopisné a výškopisné zameranie - DOM.ov 26.11.2017 30.11.2017 08.12.2017 490,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3344 FORZA SLOVAKIA, s.r.o. Nástenné kalendáre 27.11.2017 29.11.2017 05.12.2017 770,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3343 Nier Fine Wines SK, s.r.o. Reklamné predmety 29.11.2017 29.11.2017 05.12.2017 163,50 €
DETAIL FAKTÚRY 3342 HYDROFEN, s.r.o. Oponentský posudok záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemných vôd 20.11.2017 27.11.2017 05.12.2017 300,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3341 RÚVZ Odber vzorky hotového pokrmu 24.11.2017 27.11.2017 05.12.2017 20,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3340 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 22.10.-21.11.2017 22.11.2017 24.11.2017 08.12.2017 11,65 €
DETAIL FAKTÚRY 3346 Ing. Jaroslav Lipták Projektová dokumentácia 28.11.2017 30.11.2017 08.12.2017 545,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3339 PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. Štrk a makadam 14.11.2017 23.11.2017 28.11.2017 112,68 €
DETAIL FAKTÚRY 3338 ELEKTRO J.M.P., s.r.o. Elektroinštalačný materiál ŠJ 18.11.2017 23.11.2017 28.11.2017 105,38 €
DETAIL FAKTÚRY 3337 ArtEdu spol. s r.o. Seminár ŠJ 21.11.2017 21.11.2017 21.11.2017 22,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3336 Helena Karolová - Karmix Poukážky RD 20.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 269,74 €
DETAIL FAKTÚRY 3335 NOMILAND, s.r.o. Mozaika 15.11.2017 20.11.2017 28.11.2017 59,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3334 MADE IN, s.r.o. Paragrafy v MŠ 10.11.2017 20.11.2017 28.11.2017 39,35 €
DETAIL FAKTÚRY 3333 DOD-ART, s.r.o. Stavebné a maliarske práce - Dom nádeje 14.11.2017 20.11.2017 28.11.2017 1.272,36 €
DETAIL FAKTÚRY 3332 Mgr. Beáta Tarcalová - GEOTAR Vytýčenie prístupovej komunikácie - Projekt DOM.ov 14.11.2017 15.11.2017 20.11.2017 200,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3331 DRÁČIK-DIVI spol. s r.o. Didaktické pomôcky MŠ 16.11.2017 16.11.2017 20.11.2017 398,29 €
DETAIL FAKTÚRY 3330 DOD-ART, s.r.o. Prístavba - Dom nádeje 11.11.2017 15.11.2017 20.11.2017 3.607,20 €
DETAIL FAKTÚRY 3329 KOMAL, s.r.o. Stavebný materiál - Dom nádeje 03.11.2017 15.11.2017 20.11.2017 94,73 €
DETAIL FAKTÚRY 3328 VSE, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia - MŠ 09.11.2017 15.11.2017 23.11.2017 270,19 €
DETAIL FAKTÚRY 3327 SHMÚ Poskytnutie hydrologických údajov (Projekt DOM.ov) 07.11.2017 13.11.2017 20.11.2017 179,16 €
DETAIL FAKTÚRY 3326 NOMILAND, s.r.o. Didaktické pomôcky 07.11.2017 13.11.2017 20.11.2017 69,77 €
DETAIL FAKTÚRY 3325 Mikuláš Bereščák - Drevomont Smrekové dosky 09.11.2017 13.11.2017 20.11.2017 86,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3324 VVS, a.s. Vývoz obsahu žúmp 08.11.2017 13.11.2017 20.11.2017 150,01 €
DETAIL FAKTÚRY 3323 Ing. Marián Pekarovič STORNO FAKTÚRY
DETAIL FAKTÚRY 3322 ESPIK Group, s.r.o. Zber a odvoz odpadu 10/2017 07.11.2017 09.11.2017 20.11.2017 38,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3321 KlimaVal, s.r.o. Dodávka a montáž chladiaceho boxu 31.10.2017 09.11.2017 15.11.2017 3.105,20 €
DETAIL FAKTÚRY 3320 ZDRAV-CENTRUM.SLB, s.r.o. Lekársky posudok 06.11.2017 09.11.2017 20.11.2017 15,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3319 Jaroslav Adamec - Phobosstudio Tonery 07.11.2017 08.11.2017 08.11.2017 29,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3318 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 10/2017 01.11.2017 08.11.2017 20.11.2017 59,82 €
DETAIL FAKTÚRY 3317 Dušan Kravec Klembové dvere na kaplnku - cintorín 06.11.2017 08.11.2017 09.11.2017 320,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3316 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby 10/2017 07.11.2017 08.11.2017 15.11.2017 48,24 €
DETAIL FAKTÚRY 3315 Ľuboš Hrabčák Oprava kaplnky na cintoríne 06.11.2017 08.11.2017 09.11.2017 935,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3314 VSE, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 01.11.2017 08.11.2017 15.11.2017 935,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3313 HYDRAULI SK, s.r.o. Oprava vlečky 31.10.2017 06.11.2017 08.11.2017 480,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3312 DOD-ART, s.r.o. Rekonštrukcia fasády Domu nádeje 01.11.2017 06.11.2017 08.11.2017 4.979,40
DETAIL FAKTÚRY 3311 FURA, s.r.o. Zmesový komunálny odpad 10/2017 31.10.2017 06.11.2017 08.11.2017 407,92 €
DETAIL FAKTÚRY 3310 Alza.sk, s.r.o. Rýchlovarná kanvica 03.11.2017 06.11.2017 31.10.2017 33,28 €
DETAIL FAKTÚRY 3309 Alza.sk, s.r.o. Atramentová tlačiareň - MŠ 03.11.2017 06.11.2017 31.10.2017 60,38 €
DETAIL FAKTÚRY 3308 Slovenská legálna metrológia, n.o. Kalibrácia váhy 30.10.2017 02.11.2017 08.11.2017 28,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3307 Agro Ostrov, s.r.o. Debniace tvárnice 31.10.2017 31.10.2017 08.11.2017 60,14 €
DETAIL FAKTÚRY 3306 Helena Karolová - Karmix Poukážky RD 30.10.2017 30.10.2017 31.10.2017 164,64 €
DETAIL FAKTÚRY 3305 MatúšJuhas - LIVESTUDIO Hrnčeky - ,,Zlatá svadba" 28.10.2017 31.10.2017 31.10.2017 27,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3304 Slovak Telekom, a.s. Telekomuniačné služby 22.10.2017 06.11.2017 31.10.2017 16,88 €
DETAIL FAKTÚRY 3303 FEBA PROJEKT, s.r.o. Kancelárske potreby 24.10.2017 24.10.2017 31.10.2017 58,14 €
DETAIL FAKTÚRY 3302 Stanislav Raab - RAAB Hykomol 16.10.2017 23.10.2017 31.10.2017 54,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3301 Helena Karolová - Karmix Poukážky RD 19.10.2017 19.10.2017 23.10.2017 398,36 €
DETAIL FAKTÚRY 3300 Lomtec.com a.s. Elektronizácia služieb miest a obcí 2.Q - 3.Q 11.10.2017 19.10.2017 31.10.2017 399,60 €
DETAIL FAKTÚRY 3298 Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS Projektová dokumentácia 17.10.2017 18.10.2017 90 dní 2.388,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3297 FURA, s.r.o. Ohlásenie o vzniku odpadu 3.Q 30.09.2017 17.10.2017 31.10.2017 12,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3296 Ing. Pillár Slavomír Oprava váhy - ŠJ 10.10.2017 16.10.2017 24.10.2017 51,60 €
DETAIL FAKTÚRY 3295 VSE, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 09.10.2017 13.10.2017 23.10.2017 102,42 €
DETAIL FAKTÚRY 3294 FEBA PROJEKT, s.r.o. Kancelárske potreby 12.10.2017 12.10.2017 24.10.2017 70,12 €
DETAIL FAKTÚRY 3293 Miroslav Šandala Terénne úpravy rómskeho smetiska 04.10.2017 10.10.2017 17.10.2017 313,20 €
DETAIL FAKTÚRY 3292 ESPIK Group, s.r.o. Zber a odvoz odpadu 04.10.2017 09.10.2017 17.10.2017 28,80 €
DETAIL FAKTÚRY 3291 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 9/2017 01.10.2017 09.10.2017 17.10.2017 50,61 €
DETAIL FAKTÚRY 3290 Lukáš Maník - LUKY Oprava verejného osvetlenia 02.10.2017 09.10.2017 17.10.2017 80,16 €
DETAIL FAKTÚRY 3289 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby 9/2017 06.10.2017 09.10.2017 24.10.2017 40,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3288 EUROGASTROP, s.r.o. Umývací prostriedok 28.09.2017 06.10.2017 17.10.2017 43,08 €
DETAIL FAKTÚRY 3287 MAJÁJ - železiarstvo Všeobecný materiál 30.09.2017 06.10.2017 17.10.2017 494,39 €
DETAIL FAKTÚRY 3286 Phobosstudio Tonery 04.10.2017 05.10.2017 05.10.2017 19,30 €
DETAIL FAKTÚRY 3285 KP plus, s.r.o. Školské pomôcky - MŠ 02.10.2017 05.10.2017 06.10.2017 83,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3284 KP plus, s.r.o. Školské pomôcky - ZŠ 02.10.2017 05.10.2017 06.10.2017 1.494,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3283 MVDr. Jozef Berec - IKS Didaktické pomôcky MŠ 29.09.2017 05.10.2017 17.10.2017 299,80 €
DETAIL FAKTÚRY 3282 STATEX, s.r.o. Pracovné odevy 04.10.2017 05.10.2017 17.10.2017 248,80 €
DETAIL FAKTÚRY 3281 UNIKOV Oceľ 28.09.2017 04.10.2017 17.10.2017 47,65 €


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.