OÚ » Obec Lenartov

Faktúry 2017 - Obecný úrad


2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021


- - - - -

ČísloDodávateľPredmetDátum vystaveniaDátum doručeniaDátum úhradyCena (s DPH)
DETAIL FAKTÚRY 3077 Gelezis, s.r.o. Stavebné pracovné náradie 24.03.2017 27.03.2017 30.03.2017 3 290,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3076 Statex, s.r.o. Pracovný odev 27.03.2017 30.30.2017 30.03.2017 136,54 €
DETAIL FAKTÚRY 3075 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 22.2.-21.3.2017 22.03.2017 27.03.2017 04.04.2017 18,52 €
DETAIL FAKTÚRY 3074 Slovgram Odmena výkonným umelcom 21.03.20147 24.03.2017 04.04.2017 38,50 €
DETAIL FAKTÚRY 3073 KARMIX Osobitný príjemca 2/2017 23.03.2017 23.03.2017 24.03.2017 669,58 €
DETAIL FAKTÚRY 3072 Nier Fine Wines SK, s.r.o. Reklamné predmety 22.03.2017 23.03.2017 24.03.2017 198,70 €
DETAIL FAKTÚRY 3071 MJM Group, s.r.o. Projektový zámer KC 20.03.2017 23.03.2017 30.03.2017 1 000,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3070 VSE, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 17.03.2017 23.03.2017 27.03.2017 -80,41 €
DETAIL FAKTÚRY 3069 Ing. Miroslav Benka-Goč Spracovanie projektovej dokumentácie KC 20.03.2017 22.03.2017 04.04.2017 5 211,50 €
DETAIL FAKTÚRY 3068 Phobosstudio, s.r.o. Tonery 17.03.2017 20.03.2017 18.03.2018 38,70 €
DETAIL FAKTÚRY 3067 FEBA PROJEKT, s.r.o. Kancelárske potreby 20.03.2017 20.03.2017 24.03.2017 124,39 €
DETAIL FAKTÚRY 3066 Ľuboš Bilišňanský Kontrola hasiacich prístrojov 15.03.2017 20.03.2017 24.03.2017 281,04 €
DETAIL FAKTÚRY 3065 VSE, a.s. Opravná faktúra 14.03.2017 20.03.2017 14.03.2017 17,74 €
DETAIL FAKTÚRY 3064 Progressum, s.r.o. Projektová dokumentácia - chodníka 17.03.2017 20.03.2017 24.03.2017 5 598,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3063 VSE, a.s. Opravná faktúra 14.03.2017 17.03.2017 28.03.2017 3,80 €
DETAIL FAKTÚRY 3062 KP plus, s.r.o. Školské pomôcky ZŠ 14.03.2017 16.03.2017 16.03.2017 1 394,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3061 KP plus, s.r.o. Školské pomôcky MŠ 14.03.2017 16.03.2017 16.03.2017 116,20 €
DETAIL FAKTÚRY 3060 Vladimír Frický Koordinácia pracovnej skupiny 07.03.2017 14.03.2017 16.03.2017 530,93 €
DETAIL FAKTÚRY 3059 Lenka Hujdičová Poradenské a organizačné služby pri koordinácií a manažmente projektu ,,Pilotný projekt prestupného bývania v obci Lenartov" 14.03.2017 16.03.2017 710,16 €
DETAIL FAKTÚRY 3058 FURA, s.r.o. Likvidácia odpadu z VKK 2/2017 28.02.2017 13.03.2017 16.03.20178 256,45 €
DETAIL FAKTÚRY 3057 ŠEVT, a.s. Osvedčenie o absolvovaní MŠ 20.03.2017 23.03.2017 16.03.2017 6,10 €
DETAIL FAKTÚRY 3056 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 02.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 29,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3055 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby 07.03.2017 08.03.2017 16.03.2017 47,66 €
DETAIL FAKTÚRY 3054 LESOVIA, s.r.o. Občerstvenie (stretnutie - projekt) 01.03.2017 07.03.2017 16.03.2017 120,30 €
DETAIL FAKTÚRY 3053 Ján Svatoš Fototapeta 24.02.2017 03.03.2017 02.03.2017 40,48 €
DETAIL FAKTÚRY 3052 NOMILAND, s.r.o. Matrace pre MŠ 26.01.2017 06.03.2017 07.03.2017 430,10 €
DETAIL FAKTÚRY 3051 GEOTAR Vytýčenie hraníc parcely C KN 865/2 02.03.2017 06.03.2017 16.03.2017 990,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3050 GEOTAR Vyhotovenie geometrického plánu 20.02.2017 06.03.2017 07.03.2017 990,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3049 B2B partner, s.r.o. Náustok k alkoholovému testeru 01.03.2017 06.03.2017 02.03.2017 9,60 €
DETAIL FAKTÚRY 3048 STORNO FA-zapísaná v knihe ZŠ
DETAIL FAKTÚRY 3047 MAJÁK železiarstvo Náhradné diely 28.02.2017 06.03.2017 07.03.2017 155,29 €
DETAIL FAKTÚRY 3046 ESPIK Group, s.r.o. Zber a odvoz dopadu 2/2017 03.03.2017 06.03.2017 16.03.2017 38,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3045 FURA, s.r.o. Vývoz TKO 2/2017 28.02.2017 03.03.2017 07.03.2017 408,42 €
DETAIL FAKTÚRY 3044 LISA Prezentácia obce ,,Slovak region" 01.03.2017 03.03.2017 16.03.2017 27,88 €
DETAIL FAKTÚRY 3043 FEBA PROJEKT, s.r.o. Kancelárske potreby 28.02.2017 28.02.2017 07.03.2017 63,38 €
DETAIL FAKTÚRY 3042 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 22.1.-21.2.2017 22.02.2017 27.02.2017 07.03.2017 9,30 €
DETAIL FAKTÚRY 3041 RÚVZ Stanovisko k projektovej dokumentácií 22.02.2017 27.02.2017 07.03.2017 15,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3039 Štátna ochrana prírody SR Potvrdenie NATURA 2000 17.02.2017 24.02.2017 07.03.2017 70,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3038 Phobosstudio, s.r.o. Tonery pre OcÚ 22.02.2017 23.02.2017 23.02.2017 27,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3037 Falck Academy, s.r.o. Kurz prvej pomoci 16.02.2017 22.02.2017 24.02.2017 154,37 €
DETAIL FAKTÚRY 3036 BANKNOTE Počítačka bankoviek 21.02.2017 21.02.2017 22.02.2017 176,53 €
DETAIL FAKTÚRY 3035 RAABE, s.r.o. Paragrafy v MŠ 14.02.2017 21.02.2017 22.02.2017 41,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3034 FH-STAV, s.r.o. Ekonomicko-poradenské služby 17.02.2017 20.02.2017 24.02.2017 220,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3033 PD Javorina Malcov Vývoz fekálií 01.02.2017 17.02.2017 22.02.2017 72,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3032 Dopravné značenie, s.r.o. Dopravná značka P1 15.02.2017 16.02.2017 24.02.2017 51,84 €
DETAIL FAKTÚRY 3031 VSE, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 10.02.2017 154.02.2017 20.02.2017 -13,96 €
DETAIL FAKTÚRY 3030 FÚRA, s.r.o. Likvidácia odpadu z VKK 1/2017 31.01.2017 13.02.2017 22.02.2017 473,98 €
DETAIL FAKTÚRY 3029 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby 1.1.-31.1.2017 07.02.2017 10.02.2017 22.02.2017 44,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3028 Palivá a stavebniny, a.s. Koks 07.02.2017 10.02.2017 24.02.2017 1 617,80 €
DETAIL FAKTÚRY 3027 FEBA PROJEKT, s.r.o. Kancelárske potreby 09.02.2017 09.02.2017 22.02.2017 47,18 €
DETAIL FAKTÚRY 3025 ESPIK Group, s.r.o. Vývoz kuchynského odpadu 03.02.2017 08.02.2017 13.02.2017 38,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3024 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 1.1.-31.1.2017 02.02.2017 08.02.2017 22.02.2017 31,91 €
DETAIL FAKTÚRY 3023 CIMBAĽÁK, s.r.o. Opravný doklad 31.12.2016 06.02.2017 03.02.2017 -36,04 €
DETAIL FAKTÚRY 3022 SOZA Hudba reprodukovaná technickým zariadením 01.02.2017 06.02.2017 13.02.2017 14,28 €
DETAIL FAKTÚRY 3021 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Prístup do mapového portálu obce 02.02.2017 06.02.2017 13.02.2017 360,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3020 VVS, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 01.02.2017 06.02.2017 15.02.2017 1 201,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3019 ZDRAV-CENTRUM-SLB, s.r.o. Lekársky posudok 30.01.2017 06.02.2017 13.02.2017 15,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3018 HOBBY Pracovné náradie 06.02.2017 06.02.2017 13.02.2017 185,98 €
DETAIL FAKTÚRY 3017 HOBBY Posypová soľ 27.01.2017 06.02.2017 08.02.2017 152,06 €
DETAIL FAKTÚRY 3016 FURA, s.r.o. Zmesový komunálny odpad 1/2017 31.01.2017 03.02.2017 13.02.2017 408,42 €
DETAIL FAKTÚRY 3040 VSE, a.s. Finančné vysporiadanie elektrina 12.01.2017 20.01.2017 23.01.2017 -179,44 €
DETAIL FAKTÚRY 3026 ELEKTROSPED, a.s. Espresso Krups - kávovar (dar to tomboly) 19.01.2017 23.01.2017 20.01.2017 61,20 €
DETAIL FAKTÚRY 3015 Phobosstudio Tonery 27.01.2017 30.01.2017 30.01.2017 10,57 €
DETAIL FAKTÚRY 3014 FEBA PROJEKT, s.r.o. Kancelárske potreby 27.01.2017 27.01.2017 08.02.2017 38,68 €
DETAIL FAKTÚRY 3013 GEOUm, s.r.o. Inžinierskogeologický posudok 26.01.2017 27.01.2017 08.02.2017 150,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3012 ESPIK Group, s.r.o. Online evidencia odpadov 25.01.2017 27.01.2017 02.02.2017 22,80 €
DETAIL FAKTÚRY 3010 CHIROS MEDICAL, s.r.o. Náplň do čističa vzduchu 26.01.2017 26.01.2017 08.02.2017 216,00 €
DETAIL FAKTÚRY 3009 Ing. Vincent Hricek Znalecký posudok 24.01.2017 25.01.2017 25.01.2017 104,02 €
DETAIL FAKTÚRY 3008 PONET press Predplatné Bardejovských novostí na rok 2017 24.01.2017 25.01.2017 02.02.2017 32,76 €
DETAIL FAKTÚRY 3007 FURA s.r.o. Hlásenie o vzniku odpadu 31.12.2016 25.01.2017 08.02.2017 14,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3006 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 22.01.20217 25.01.2017 02.02.2017 32,94 €
DETAIL FAKTÚRY 3005 FEBA PROJEKT s.r.o. Kancelárske potreby 20.01.20178 20.01.2017 25.01.2017 41,08 €
DETAIL FAKTÚRY 3004 Websupport, s.r.o. .sk doména 17.01.2017 17.01.2017 17.01.2017 7,70 €
DETAIL FAKTÚRY 3003 Ing. Angelika Skladanová Bezecná Oprava WP, zmena hostingu 13.01.2017 17.01.2017 25.01.2017 444,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3302 FEBA PROJEKT, s.r.o. Kancelárske potreby 12.01.2017 12.01.2017 25.01.2017 31,35 €
DETAIL FAKTÚRY 3301 Websupport, s.r.o. Hosting 08.01.2017-08.02.2018 08.01.2017 09.01.2017 11.01.2017 55,99 €
DETAIL FAKTÚRY 3352 FÚRA, s.r.o. Likvidácia z VKK 12/2016 31.12.2016 12.01.2017 25.01.2017 288,54 €
DETAIL FAKTÚRY 3351 ESPIK Group, s.r.o. Zber a odvoz kuchynského odpadu 12/2016 31.12.2016 11.01.2017 25.01.2017 38,40 €
DETAIL FAKTÚRY 3349 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 1.12.-31.12.2016 02.01.2016 09.01.2017 11.01.2017 33,66 €
DETAIL FAKTÚRY 3348 O2 Slovakia, s.r.o. Telekomunikačné služby 1.12.-31.12.2016 31.12.2016 09.01.2017 11.01.2017 42,56 €
DETAIL FAKTÚRY 3347 MAJÁK železiarstvo Náhradné diely pre OÚ 29.12.2016 30.12.2016 11.01.2017 75,98 €
DETAIL FAKTÚRY 3346 FÚRA, s.r.o. Vývoz TKO 12/2016 31.12.2016 05.01.2017 11.01.2017 611,87 €
DETAIL FAKTÚRY 3345 Phobosstudio Tonery pre OÚ 04.01.2017 05.01.2017 05.01.2017 26,91 €
DETAIL FAKTÚRY 3343 ELKOTECH Spotrebný materiál 28.12.2016 02.01.2016 11.01.2017 186,92 €
DETAIL FAKTÚRY 3342 VVS, a.s. Vývoz obsahu žúmp 28.12.2016 02.01.2016 11.01.2017 123,97 €


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.