Zmluvy 2012 » Obec Lenartov

Zmluvy 2012


2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Názov zmluvyPredmetMnožstvoDátum uzavretiaDátum zverejnenia
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Finančná dotácia - podpora činnosti organizácie pre rok 2012 1 000,00 € 28.11.2012 17.01.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Finančná dotácia - podpora činnosti organizácie pre rok 2012 250,00 € 20.11.2012 17.01.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Finančná dotácia - súťaž "Beh do kopca" 200,00 € 17.08.2012 17.01.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. DR 52/2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. DR 52/2012 - na projekt "Rusadle na dedine" 700,00 € 27.11.2012 28.11.2012
DETAIL FAKTÚRY Kúpna zmluva Predaj pozeku do výlučného vlastníctva 2 279,70 € 13.11.2012 22.11.2012
DETAIL FAKTÚRY Zmluva č. 315/2012/ORHC Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na základe uznesenia zastupiteľstva č.341/2012 z 19.júna 25.07.2012 05.11.2012
DETAIL FAKTÚRY Dodatok č.2 (K Zmluve o dielo ) Rozšírenie rozsahu dodávky o obložení stien a podláh keramickým obkladom a dlažbou 07.06.2012 25.10.2012
DETAIL FAKTÚRY Zmluva č. 468/2012/OK Zmluva č. 468/2012/OK o poskytnutí dotácie - projekt kultúra - nehmotné kultúrne dedičstvo - "Lenartov v premenách času" 300,00 € 05.09.2012 07.09.2012
DETAIL FAKTÚRY Zmluva č. JS/2012/M/01940/MV Prenájom Johnny wc a sanitárnej techniky 1 ks 16.08.2012 07.09.2012
DETAIL FAKTÚRY Poistná zmluva Poistná zmluva pre skupinové poistenie - poistenie žiakov a zamestnancov Základnej školy Lenartov 1 šk. rok 31.08.2012 31.08.2012
DETAIL FAKTÚRY Dodávateľsko-odberateľská zmluva Dodávka potravín 31.08.2012 31.08.2012
DETAIL FAKTÚRY Dodávateľsko-odberateľská zmluva Dodávka potravín 31.08.2012 31.08.2012
DETAIL FAKTÚRY Darovacia zmuva Automatická práčka značky WHIRPOOL Slovakia, výrobné číslo 341149035193 1 ks 19.08.2012 20.08.2012
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o spolupráci Dodávka potravinovej pomoci 3,7t pšeničná hladká múka, 3,7t bezvaječné cestoviny 19.01.2012 21.07.2012
DETAIL FAKTÚRY Poistná zmluva Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu- MŠ 1 objekt 30.07.2012 18.07.2012
DETAIL FAKTÚRY Poistná zmluva Poistenie majetku zodpovenosti za škodu- ZŠ 1 objekt 30.07.2012 18.07.2012
DETAIL FAKTÚRY Poistná zmluva Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu- Dom nádeje 1 objekt 09.06.2012 18.07.2012
DETAIL FAKTÚRY Poistná zmluva Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu- budova OÚ 1 objekt 09.06.2012 18.07.2012
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl Vzájomná spolupráca zmluvných strán pri organizovaní a financovaní projetkuTenis do škôl (ďalej len "projekt") v období 14.05.2012-30.06.2012 a 10.10.2012 v priestoroch Školy a pre žiakov Školy podľa hodin 06.05.2012 18.07.2012
DETAIL FAKTÚRY Darovacia zmluva 1 ks automatickej práčky AWE 7629 - 859376210290, výrobné čílo - 341149035193 v sume 145,45 Eur 1 kus 03.05.2012 18.07.2012


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.