Zmluvy 2013 » Obec Lenartov

Zmluvy 2013


2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Názov zmluvyPredmetMnožstvoDátum uzavretiaDátum zverejnenia
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o dielo Zapožičanie Betlehemu na obdobie adventu 200 € 11.12.2013 12.12.2013
DETAIL FAKTÚRY Dodatok č. DOD/01 - 2013//019/2013-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu TSP Zmena výšky poskytnutých finančných prostriedkov na výkon TSP 29.11.2013 10.12.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/13/11/002 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice pre objednávateľa za podmienok uverejnených v tejto zmluve 21.11.2013 05.12.2013
DETAIL FAKTÚRY Leasingová zmluva číslo LZC/13/20086 Prenájom finančného leasingu na komunálnu techniku: svietidlo a svetelný zdroj s príslušenstvom (77ks) 6 124,60 € 20.11.2013 20.11.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o dielo č. 2011022013 Dodanie, inštalácia a uvedenie do prevádzky svetelných zdrojov, držiakov a doplnenie nových svietidiel na základe ponuky. 6 124,20 € 20.11.2013 20.11.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.4/2013 Finančný príspevok na zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí 16.09.2013 15.10.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.3/2013 Finančný príspevok na zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí 250,00 € 16.09.2013 15.10.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.2/2013 Finančný príspevok na zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí 850,00 € 10.09.2013 15.10.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.1/2013 Finančný príspevok na zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí 300,00 € 02.08.2013 15.10.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o nájme hnuteľnej veci Dočasné užívanie PC zariadenia 07.10.2013 07.10.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o pôžičke č.3 Poskytnutie peňažných prostriedkov na základe nepredvídanej udalosti 100 € 23.09.2013 24.09.2013
DETAIL FAKTÚRY Dodávateľsko-odberateľská zmluva Dodávka potravín odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na základe objednávky 31.08.2013 13.09.2013
DETAIL FAKTÚRY Dodávateľsko-odberateľská zmluva Dodávka potravín odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na základe objednávky 31.08.2013 13.09.2013
DETAIL FAKTÚRY Kúpna zmluva Dodanie v dohodnutom rozsahu a lehotách mäso a mäsové výrobky z expedície tovaru do miesta prevzatia tovaru kupujúcim. 30.08.2013 13.09.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o dielo č. 165/2013 BJ Dodávka plastových okien, drevených okien, plastových dverí, parapetných dosiek, žalúzií a sietí proti hmyzu 4 485,00 € 12.08.2013 13.08.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o dielo č. 165/2013 BJ Demontáž, montáž plastových okien, drevených okien, plastových dverí, parapetných dosiek, žalúzií a sietí proti hmyzu 5 305,00 12.08.2013 13.08.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 81130941 dohoda o zriadení a vzniku zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva 24.07.2013 06.08.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o poskytnutí spotrebného úveru č. 81130941 poskytnutie spotrebného úveru 9 895,00 € 24.07.2013 06.08.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o pôžičke Pôžička peňažných prostriedkov na nákup dreveného domu 200 € 03.06.2013 11.07.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o pôžičke Pôžička peňažných prostriedkov na nákup dreveného domu 200 € 03.06.2013 11.07.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o pôžičke č.4 Poskytnutie peňažných prostriedkov na nákup materiálu a opravu príbytku 200 € 23.06.2013 26.06.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o poskytnutí služieb Audit ročnej účtovnej uzávierky obce Lenartov 450,00 € 30.05.2013 05.06.2013
DETAIL FAKTÚRY Nájomná zmluva uzatvorená podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka Nájomná zmluva - unimobunka č. 3 31.05.2013 03.06.2013
DETAIL FAKTÚRY Nájomná zmluva uzatvorená podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka Nájomná zmluva - unimobunka č. 2 31.05.2013 03.06.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže vo veku od 5 do 18 rokov 10.05.2013 14.05.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluvy o reklamnej spolupráci prezentácia podnikateľskej činnosti objednávateľa a jeho obchodného mena a značky v súvislosti s konaním podujatia "Rusadle na dedine" 200 € 10.05.2013 13.05.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o prevádzke knižnično-informačného systému Právo na používanie knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice 82,98 € 17.04.2013 22.04.2013
DETAIL FAKTÚRY Kúpna zmluva Dodanie tovaru na miesto montáže 2 388,00 € 04.04.2013 16.04.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o dielo - na vypracovanie návrhu - Územný plán obce lenartov Príprava digitálnych máp, vypracovanie zadania, spracovanie konceptu, spracovanie návrhu ÚPN 15 876 € 15.04.2013 16.04.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o dielo Vypracovanie bezpečnostného projektu (BP) a zavedenie bezpečnostnej politiky (BPo) 08.04.2013 08.04.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o poskytnutí grantu Poskytnutie grantu na projekt "Merač rýchlosti" 1000 € 27.03.2013 08.04.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o dielo Zateplenie stropu (povaly) v budove ZŠ Lenartov 2 880,00 € 25.02.2013 01.03.2013
DETAIL FAKTÚRY Licenčná zmluva Poskytnutie licencie informačného systému pre obce a mestá URBIS 220,00 € / rok 19.02.2013 27.02.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o spolupráci Práva a povinnosti medzi FSR a obcou, pri národnom projekte Terénna sociálna práca 22.02.2013 27.02.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o budúcej spolupráci o kultúrnom vystúpení v obci Lenartov Kultúrne vystúpenie v rámci hudobných telies v obci Lenartov 150 € 16.01.2013 31.01.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o budúcej spolupráci o kultúrnom vystúpení v obci Lenartov Kultúrne vystúpenie v rámci hudobných telies v obci Lenartov 150 € 16.01.2013 31.01.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o budúcej spolupráci o kultúrnom vystúpení v obci Lenartov Kultúrne vystúpenie v rámci hudobných telies v obci Lenartov 150 € 16.01.2013 31.01.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o budúcej spolupráci o kultúrnom vystúpení v obci Lenartov Kultúrne vystúpenie v rámci hudobných telies v obci Lenartov 150 € 16.01.2013 31.01.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o spolupráci Spolupráca zmluvných strán na príprave a implementácii Projektu - Kultúra národnostných menšín 07.01.2013 09.01.2013
DETAIL FAKTÚRY Zmluva o spolupráci Spolupráca zmluvných strán na príprave a implementácii Projektu - Prevencia kriminality 07.01.2013 09.01.2013


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.