Zmluvy 2015 » Obec Lenartov

Zmluvy 2015


2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Číslo zmluvyNázov zmluvyPredmetMnožstvoDátum uzavretiaDátum zverejnenia
DETAIL FAKTÚRY
337
Zmluva o poskytnutí dotácie Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia v rómskej komunite Lenartov 3.800,00 € 23.12.2015 30.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Kúpno-predajná zmluva Požiarnícka Ávia A-30K 350,00 € 19.12.2015 22.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 18.12.2015 18.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 15.12.2015 18.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 14.12.2015 14.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 14.12.2015 14.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 14.12.2015 14.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 11.12.2015 14.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 10.12.2015 14.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 08.12.2015 10.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 08.12.2015 10.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 08.12.2015 10.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 09.12.2015 10.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 09.12.2015 10.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 09.12.2015 10.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 09.12.2015 10.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 10.12.2015 10.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 04.12.2015 07.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 03.12.2015 07.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 04.12.2015 07.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 07.12.2015 07.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 03.12.2015 07.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 07.12.2015 07.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 03.12.2015 07.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 03.12.2015 07.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 07.12.2015 07.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 03.12.2015 07.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 07.12.2015 07.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 03.12.2015 07.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 03.12.2015 07.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 03.12.2015 07.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 04.12.2015 07.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 02.12.2015 03.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 02.12.2015 03.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 02.12.2015 03.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 02.12.2015 03.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 01.12.2015 03.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 02.12.2015 03.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 01.12.2015 02.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 01.12.2015 02.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 30.11.2015 01.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 30.11.2015 01.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 30.11.2015 01.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 30.11.2015 01.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 30.11.2015 01.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 01.12.2015 01.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 30.11.2015 01.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 30.11.2015 01.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 30.11.2015 01.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 30.11.2015 01.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 30.11.2015 01.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 30.11.2015 01.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 30.11.2015 01.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 30.11.2015 01.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 30.11.2015 01.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 30.11.2015 01.12.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 27.11.2015 30.11.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 27.11.2015 30.11.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 27.11.2015 30.11.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 27.11.2015 30.11.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 27.11.2015 30.11.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 27.11.2015 30.11.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 27.11.2015 30.11.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 30.11.2015 30.11.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 27.11.2015 30.11.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 26.11.2015 27.11.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 23.11.2015 26.11.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 23.11.2015 24.11.2015
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Prenájom hrobového miesta 23.11.2015 24.11.2015
DETAIL FAKTÚRY
Autorská zmluva Levanduľové vrecká v počte 120 kusov v cene 2,70 €/kus, dodanie a výzdoba šálok v počte 29 kusov v cene 3,60 €/kus 23.11.2015 24.11.2015
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o výpožičke Predmetom výpožičky sú hnuteľné veci v nasledovnom rozsahu: a) Dotykový tablet iGET Smart S72 v obstarávacej hodnote 63,60 €, b) Puzdro Eaget Soho F7B s klávesnicou v obstarávacej hodnote 0,10 € 9 ks. 16.11.2015 19.11.2015
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Zmluva o dielo 09.11.2015 10.11.2015
DETAIL FAKTÚRY
319
Dodatok č. DOD/01 - 2015//331/2014-IZ-4.0/V Dodatok č. DOD/01 - 2015//331/2014-IZ-4.0/V k zmluve o NFP - Vytvorenie nových pracovných miest 30.10.2015 02.11.2015
DETAIL FAKTÚRY
320
Zmluva o poskytovaní ekonomicko-poradenských služieb Zmluva o poskytnutí ekonomicko-poradenských služieb 26.10.2015 27.10.2015
DETAIL FAKTÚRY
306
Zmluva o nájme zariadenia LED žiarovky 12.10.2015 13.10.2015
DETAIL FAKTÚRY
322
DODATOK č. DOD/02 - 2015//243/2014-IZ.4.0/V Dodatok č. DOD/02 - 2015//243/2014-IZ.4.0/V 25.09.2015 25.09.2015
DETAIL FAKTÚRY
307
Rámcova kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam Rámcova kúpna zmluva na dodávku ovocia škol. a predškol. zariadenia 08.09.2015 09.09.2015
DETAIL FAKTÚRY
303
Kúpna zmluva Kúpna zmluva - mäso a mäsové výrobky pre ŠJ - stravovanie 03.09.2015 04.09.2015
DETAIL FAKTÚRY
318
Rámcova kúpna zmluva Rámcová kúpna zmluva - dodávka potravín pre ŠJ 01.09.2015 02.09.2015
DETAIL FAKTÚRY
311
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou MOS pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj Úrazové poistenie UoZ počas AČ formou MOS §52 č. 5190020244 (1.9.2015-29.2.2015) 9,75 € 31.08.2015 02.09.2015
DETAIL FAKTÚRY
305
Poistná zmluva pre skupinové positenie Skupinové poistenie žiakov ZŠ Lenartov 199,52 € 31.08.2015 02.09.2015
DETAIL FAKTÚRY
302
Autorská zmluva Autorská zmluva na vytvorenie umeleckých grafických diel - dominanty obce 31.08.2015 02.09.2015
DETAIL FAKTÚRY
301
Dodávateľsko-odberateľská zmluva Dodávka potravín do ŠJ na školský rok 2015/2016 31.08.2015 02.09.2015
DETAIL FAKTÚRY
300
Dodávateľsko-odberateľská zmluva Dodávka potravín do ŠJ na školský rok 2015/2016 31.08.2015 02.09.2015
DETAIL FAKTÚRY
297
Zmluva o poskytnutí služby Služba pre projekt "Rómske občianske hliadky pre obec *Lenartov". 4.170,00 € 19.08.2015 19.08.2015
DETAIL FAKTÚRY
261
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 2/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 2/2015 (uzn. č. 37/2015 z 12.2.2015) 200,00 € 03.08.2015 04.08.2015
DETAIL FAKTÚRY
236
Dodatok č. 1/2015 k Zmluve č. 1635/2008 zo dňa 30.01.2008 Dodatok č. 1/2015 k Zmluve č. 1635/2008 20.07.2015 21.07.2015
DETAIL FAKTÚRY
259
Zmluva č. 25437 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR) 2.000,00 € 17.07.2015 20.07.2015
DETAIL FAKTÚRY
258
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-013/2015 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-013/2015 1 ks. 14.07.2015 15.07.2015
DETAIL FAKTÚRY
255
Návrh poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy - Havarijné poistenie Citroen Jumper 10.07.2015 13.07.2015
DETAIL FAKTÚRY
254
Dodatok č. DOD/01 - 2015//109/2015-IZ-4.0/V Dodatok č. DOD/01 - 2015//109/2015-IZ-4.0/V k národnému projektu Komunitné centrá 08.07.2015 09.07.2015
DETAIL FAKTÚRY
234
Dodatok č. 1/2015 k Zmluve č. 120713/0333 zo dňa 10.07.2012 Dodatok č. 1/2015 k Zmluve č. 120713/0333 zo dňa 10.07.2012 30.06.2015 01.07.2015
DETAIL FAKTÚRY
256
Nájomná zmluva na solárne svetlá uzatvorená v zmysle ustanovenia § 663 a násl. Obchodného zákonníka Nájomná zmluva na solárne svietidlá (koncert Ida Kelarová) 4 ks 30.06.2015 01.07.2015
DETAIL FAKTÚRY
262
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivvačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivvačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby §52a (1.7.2015 - 31.12.2015) 6,64 € 30.06.2015 01.07.2015
DETAIL FAKTÚRY
312
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015 MPC_ANG PO PO_316 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov č. 2015_MPC_ANG_PO_PO_316 30.06.2015 01.07.2015
DETAIL FAKTÚRY
304
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrazové poistenie UoZ č. 5190022466 počas AČ formou dobrovoľníckej služby (1.7-31.12.2015) 6,64 € 30.06.2015 01.07.2015
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov - telesnej a športovej výchovy a bezodplatnom prevode majetku štátu Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov - telesnej a športovej výchovy a bezodplatnom prevode majetku štátu 25.05.2015 26.05.2015
DETAIL FAKTÚRY
252
Zmluva o výpožičke č. VHÚ-26-13/2015 Zmluva o výpožičke č. VHÚ-23-13/2015 24 ks zbierkových predmetov 24 ks 06.05.2015 07.05.2015
DETAIL FAKTÚRY
250
Darovacia zmluva Darovanie nehnuteľnosti obci Lenartov do jej výlučného vlastníctva 15 m2 24.04.2015 24.04.2015
DETAIL FAKTÚRY
251
Poistná zmluva Poistná zmluva - zodpovednosť za škodu (2 - kolesová vlečka - traktor) 21.04.2015 22.04.2015


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.