Zmluvy 2016 » Obec Lenartov

Zmluvy 2016


2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Číslo zmluvyNázov zmluvyPredmetMnožstvoDátum uzavretiaDátum zverejnenia
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o spolupráci Odborné práce jazykovej redaktorky k všetkým povestiam - projekt ,,Povesti obce Lenartov" 70,83 € 07.11.2016 02.11.2017
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o spolupráci Spolupráca zmluvných strán na projekte Pilotný projekt prestupného bývania v obci Lenartov 08.12.2016 16.12.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva Postúpenie užívania poľovných pozemkov 11.12.2016 16.12.2016
DETAIL FAKTÚRY
Kolektívna zmluva Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 01.12.2016 05.12.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytového priestoru, ktorý je časťou stavby Obecného úradu slúžiaci na užívanie výlučne ako kancelárske priestory. 1.200 €/rok 01.12.2016 05.12.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o pripojení Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa 10.11.2016 30.11.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o spolupráci Poskytovanie administratívnych a technických služieb 315,00 € 14.11.2016 30.11.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o spolupráci Realizácia projektu ,,Povesti obce Lenartov" 09.11.2016 23.11.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytovaní služieb Elektronizácia služieb miest a obcí 666,00 € 28.10.2016 31.10.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zabezpečovacie zariadenie ZŠ (alarm) 05.09.2016 30.09.2016
DETAIL FAKTÚRY
Poistná zmluva Úrazové poistenie UoZ 61,375 € 30.09.2016 30.09.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 18 Prenájom pozemku parcela č. CKN 496/4 14,00 €/rok 31.08.2016 12.09.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 17 Prenájom pozemku parcela č. CKN 496/5 16,50 €/rok 31.08.2016 12.09.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 16 Prenájom pozemku parcela č. CKN 486/1 22,00 €/rok 31.08.2016 12.09.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 15 Prenájom pozemku parcela č. CKN 472/8 12,00 €/rok 31.08.2016 12.09.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Prístrešok na dom smútku 12.840 € 06.09.2016 06.09.2016
DETAIL FAKTÚRY
Rámcová kúpna zmluva Realizácia dodávky tovaru pre ŠJ 02.09.2016 02.09.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu a náučný chodník - okres Bardejov 6.000 € 31.08.2016 31.08.2016
DETAIL FAKTÚRY
Kúpna zmluva Predaj mäsa a mäsových výrobkov priebežne, podľa požiadaviek kupujúceho 31.08.2016 31.08.2016
DETAIL FAKTÚRY
Dodávateľsko-odberateľská zmluva Dodávka potravín pre ŠJ 31.08.2016 31.08.2016
DETAIL FAKTÚRY
Dodávateľsko-odberateľská zmluva Dodávka potravín pre ŠJ 31.08.2016 31.08.2016
DETAIL FAKTÚRY
Poistná zmluva Úrazové poistenie žiakov 112,56 € 25.08.2016 31.08.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK 1.000 € 20.07.2016 29.07.2016
DETAIL FAKTÚRY
Rámcová zmluva Poradenstvo, vypracovanie, implementácia, kompletný manažment realizácie schválených projektov z fondov EÚ 29.07.2016 29.07.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytovaní služieb Audit účtovnej závierky 600,00 € 22.06.2016 30.06.2016
DETAIL FAKTÚRY
Rámcová kúpna zmluva Opakované dodávky ovocia 20.06.2016 30.06.2016
DETAIL FAKTÚRY
Kúpno-predajná zmluva Obraz - vyobrazenie kostola sv. Leonarda v Lenartove 250,00 € 20.06.2016 30.06.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dielo Vypracovanie KPSS obce Lenartov 620,00 € 13.06.2016 30.06.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 14 Prenájom pozemku parcela č. CKN 489/1 13,50 €/rok 31.05.2016 13.06.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 13 Prenájom pozemku parcela č. CKN 488 30,00 € 31.05.2016 13.06.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 12 Prenájom pozemku parcela č. CKN 484/2 17,00 €/rok 31.05.2016 13.06.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 11 Prenájom pozemku parcela č. CKN 484/10 13,00 /rok 31.05.2016 13.06.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 10 Prenájom pozemku parcela č. CKN 472/5 21,50 €/rok 31.05.2016 13.06.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 9 Prenájom pozemku parcela č. CKN 472/9 21,50 €/rok 31.05.2016 13.06.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 8 Prenájom pozemku parcela č. CKN 490 25,00 €/rok 31.05.2016 13.06.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o nakladaní s odpadmi Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov 01.06.2016 13.06.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 1 Prenájom pozemku parcely č. CKN 484/11 37,50 €/rok 31.05.2016 06.06.2016
DETAIL FAKTÚRY
Darovacia zmluva Infovek RIRŠ 12.05.2016 31.05.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o spolupráci Elektronická komunikácia a poskytovanie iných elektronických služieb 16.05.2016 31.05.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové poistenie 26.04.2016 29.04.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 7 Prenájom pozemku parcela č. CKN 496/3 31,00 €/rok 07.04.2016 18.04.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 6 Prenájom pozemku parcela č. CKN 484/12 29,00 €/rok 07.04.2016 18.04.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 5 Prenájom pozemku parcela č. CKN 499/1 26,50 € 07.04.2016 18.04.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 4 Prenájom pozemku parcela č. CKN 496/11 30,50 €/rok 07.04.2016 18.04.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 3 Prenájom pozemku parcela č. CKN 496/2 23,50 €/rok 07.04.2016 18.04.2016
DETAIL FAKTÚRY
Nájomná zmluva č. 2 Prenájom pozemku parcela č. CKN482/1 28,50 /rok 07.04.2016 18.04.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o dotáciách Poskytnutie dotáciách 2.000,00 € 01.04.2016 11.04.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zamestnávateľská zmluva Zamestnávateľská zmluva 01.04.2016 04.04.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o spolupráci Spolufinancovanie nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí za rok 2016 50,00 € /dieťa/rok 29.02.2016 29.02.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o spolupráci Verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu 23.02.2016 29.02.2016
DETAIL FAKTÚRY
Poistná zmluva Úrazové poistenie žiakov ZŠ 65,00 € 29.02.2016 29.02.2016
DETAIL FAKTÚRY
Kúpno-predajná zmluva Predaj 2 ks ratanových stolíkov so sklom 70,00 € 03.02.2016 05.02.2016
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o spolupráci Prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie 20.01.2016 25.01.2016


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.