Zmluvy 2020 » Obec Lenartov

Zmluvy 2020


2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Číslo zmluvyNázov zmluvyPredmetMnožstvoDátum uzavretiaDátum zverejnenia
DETAIL FAKTÚRY
Rámcová kúpna zmluva Dodávka potravín pre ŠJ 31.08.2020 02.09.2020
DETAIL FAKTÚRY
Rámcová kúpna zmluva Predaj mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ 28.08.2020 02.09.2020
DETAIL FAKTÚRY
Kúpna zmluva Dodávka potravín pre ŠJ Podľa cenníka 28.08.2020 02.09.2020
DETAIL FAKTÚRY
Dodávateľsko-odberateľská zmluva Dodávka potravín pre ŠJ 25.08.2020 31.08.2020
DETAIL FAKTÚRY
512020
Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie pre projekt - Výmena havarijného stavu elektroinštalácie v sále kultúrneho domu 1 500 € 12.08.2020 28.08.2020
DETAIL FAKTÚRY
472020
Darovacia zmluva Darovanie balíka socializačných a didaktických pomôcok 01.07.2020 17.08.2020
DETAIL FAKTÚRY
592020
Darovacia zmluva Poskytnutie daru - šijací stroj SINGER SMC 8280 1 ks 10.08.2020 10.08.2020
DETAIL FAKTÚRY
582020
Zmluva o nájme nebytového priestoru Realizácia vzdelávacej aktivity - Údržba verejnej zelene 300 € 03.08.2020 03.08.2020
DETAIL FAKTÚRY
552020
Nájomná zmluva Dočasné prenajatie maringotky 10 € / mesiac 31.07.2020 03.08.2020
DETAIL FAKTÚRY
542020
Nájomná zmluva č. 22 Prenájom pozemku CKN 2629/15 91 € / rok 31.07.2020 31.07.2020
DETAIL FAKTÚRY
562020
Nájomná zmluva č. 21 Prenájom pozemku CKN 484/13 107 € / rok 31.07.2020 31.07.2020
DETAIL FAKTÚRY
532020
Nájomná zmluva č. 20 Prenájom pozemku CKN 2629/16 74,50 € / rok 31.07.2020 31.07.2020
DETAIL FAKTÚRY
522020
Zmluva o dielo Zrealizovanie diela - ,,Multifunkčné ihrisko s osvetlením v Lenartove" 62 803,72 € 29.07.2020 31.07.2020
DETAIL FAKTÚRY
572020
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby Poskytovanie opatrovateľskej služby terénnou formou 0,70 €/hod. 31.07.2020 31.07.2020
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt Realizácia mikroprojektu 112 053 € 15.05.2020 21.07.2020
DETAIL FAKTÚRY
492020
Poistná zmluva č. 610/621046-0 Povinné zmluvné poistenie 164,75 € 15.07.2020 20.07.2020
DETAIL FAKTÚRY
502020
Zmluva o nájme nebytového priestoru Realizácia vzdelávacej aktivity - ŠIČKA 250 € 10.07.2020 16.07.2020
DETAIL FAKTÚRY
452020
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam Opakované dodávky ovocia pre šk. rok 2020/2021 19.06.2020 14.07.2020
DETAIL FAKTÚRY
482020
Zmluva o poskytovaní fotografických služieb Google Business View Obstaranie fotografií pre program Google Business View 340 € bez DPH 01.07.2020 01.07.2020
DETAIL FAKTÚRY
462020
Darovacia zmluva Poskytnutie daru - šijací stroj SINGER SMC 8280 1 ks 23.06.2020 23.06.2020
DETAIL FAKTÚRY
442020
Zmluva o zhotovení veci na zákazku Zhotovenie pamätnej tabule k 75. výročiu SNP 400 € 12.06.2020 15.06.2020
DETAIL FAKTÚRY
422020
Darovacia zmluva Poskytnutie peňažného daru - Príspevok na dofinancovanie služieb poskytovaných v čase karanténnych opatrení 500 € 06.05.2020 05.06.2020
DETAIL FAKTÚRY
432020
Zmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v realizačnom rozsahu pre akciu ,,Rekonštrukcia kotolne a vykurovania základnej školy a školskej knižnice v obci Lenartov" 9 000,00 € 01.06.2020 02.06.2020
DETAIL FAKTÚRY
402020
Zmluva o výpožičke Prenechanie vozidla do dočasného užívania za účelom podpory aktivít spojených s Covid-19 04.05.2020 01.06.2020
DETAIL FAKTÚRY
Zmluva o výpožičke Výpožička 4 kusov zbierkových predmetov zo zbierok VHÚ 28.05.2020 01.06.2020
DETAIL FAKTÚRY
382020
Zmluva o poskytnutí služieb Vypracovanie projektu ,,Rekonštrukcia kotolne a vykurovania základnej školy a školskej knižnice v obci Lenartov" 3 600,00 € 07.05.2020 13.05.2020
DETAIL FAKTÚRY
372020
Zmluva o pripojení Zabezpečiť v distribučnej sústave MRK odberné miesto 03.03.2020 30.04.2020
DETAIL FAKTÚRY
362020
Zmluva o dielo Výmena oplotenia 18.206,78 € 27.04.2020 30.04.2020
DETAIL FAKTÚRY
352020
Zmluva o poskytnutí služieb Prebíjanie a čistenie kanalizačného potrubia a šachiet ZŠ a Školská knižnica 430,00 € 29.04.2020 29.04.2020
DETAIL FAKTÚRY
322020
Nájomná zmluva - dlhodobý prenájom pozemku Nájom nehnuteľnosti C KN 362, C KN 363, C KN 366 1,06 € bez DPH / 1 rok 22.04.2020 29.04.2020
DETAIL FAKTÚRY
332020
Nájomná zmluva - dlhodobý prenájom pozemku Nájom nehnuteľnosti C KN 192/1, C KN 861/1 3,28 € bez DPH / 1 rok 22.04.2020 29.04.2020
DETAIL FAKTÚRY
312020
Nájomná zmluva - dlhodobá prenájom pozemku Nájom nehnuteľnosti C KN 476/1 3,40 € bez DPH / 1 rok 22.04.2020 29.04.2020
DETAIL FAKTÚRY
292020
Rámcová zmluva o dielo Stavebné práce v rámci projektu - Oprava asfaltového krytu mosta 10.909,20 € 24.04.2020 24.04.2020
DETAIL FAKTÚRY
222020
Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu Realizácia projektu: ,,Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID 19" 3 000 € 26.03.2020 24.04.2020
DETAIL FAKTÚRY
302020
Kúpno-predajná zmluva Predaj obytnej maringotky so zariadením 900,00 € 17.04.2020 17.04.2020
DETAIL FAKTÚRY
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny Zmena - Produkt BIZNIS 17.04.2020 17.04.2020
DETAIL FAKTÚRY
282020
Mandátna zmluva Zabezpečenie procesu VO - Rekonštrukcia kotolne a vykurovania základnej školy a školskej knižnice v obci Lenartov 2.640,00 € 16.04.2020 16.04.2020
DETAIL FAKTÚRY
262020
Rámcová zmluva o dielo Stavebné práce v rámci projektu - Oprava Domu kultúry v obci Lenartov 32.359,00 € 14.04.2020 14.04.2020
DETAIL FAKTÚRY
252020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany obce Lenartov 500,00 € 08.04.2020 08.04.2020
DETAIL FAKTÚRY
272020
Zmluva o poskytnutí služieb Vypracovanie projektu s názvom ,,Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Lenartov" 5.988,00 € 03.04.2020 03.04.2020
DETAIL FAKTÚRY
242020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany obce Lenartov 630,00 € 02.04.2020 02.04.2020
DETAIL FAKTÚRY
232020
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Poistná zmluva na skupinové úrazové poistenie 15,71 € 30.03.2020 31.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
342020
Kúpna zmluva Hnedouhoľné brikety 19.03.2020 19.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
192020
Mandátna zmluva Zabezpečenie procesu VO - Rozšírenie kapacity Základnej školy v obci Lenartov 2.640,00 € 11.03.2020 16.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
212020
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO 3 000 € 16.03.2020 16.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
202020
Mandátna zmluva Zabezpečenie procesu VO - Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v obci Lenartov s využitím obnoviteľných zdrojov energie - STORNO ZMLUVY 2 640,00 € 11.03.2020 16.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
182020
Nájomná zmluva Prenajatie unimobunky na rómskej osade 10,00 € / mesiac 31.01.2020 13.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
132020
Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu Prenajatie nádob na odpad - triedený zber skla a plastov 119,40 € / 150 balíkov / 1 mesiac 27.02.2020 06.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
172020
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby Poskytovanie opatrovateľskej služby prijímateľovi terénnou formou v mieste jeho trvalého bydliska 0,70 € / hod. 28.02.2020 05.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
162020
Zmluva o poskytnutí podpory Poskytnutie podpory vo forme realizácie Vegetačných prvkov 15 687,55 € 04.03.2020 04.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
152020
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Poistenie osôb - Aktivačné práce 80,48 € 02.03.2020 04.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
142020
Zmluva o nájme nebytového priestoru Prenájom priestoru v KC za účelom realizácie vzdelávacej aktivity: kurz šička 525,00 € 28.02.2020 02.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
112020
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie január - jún 2020 Poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na záujmové vzdelávanie detí 35,00 €/dieťa 25.02.2020 02.03.2020
DETAIL FAKTÚRY
102020
Zmluva o odbornej pomoci Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka - vodohospodárskeho zariadenia rozvodnej vodovodnej siete 100,00 € bez DPH 14.02.2020 27.02.2020
DETAIL FAKTÚRY
82020
Memorandum o spolupráci Zabezpečenie spolupráce pri realizovaní projektu-Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti 28.01.2020 03.02.2020
DETAIL FAKTÚRY
92020
Zmluva o nájme bytu Prenájom bytu 25,60 €/mesiac 01.02.2020 03.02.2020
DETAIL FAKTÚRY
72020
Nájomná zmluva Prenájom zariadenia Xerox 296,85 € / 1. Q 17.01.2020 28.01.2020
DETAIL FAKTÚRY
62020
Zmluva o bežnom účte Otvorenie a vedenie bežného účtu v súvislosti s projektom - ZASTÁVKA KULTÚRA 21.01.2020 22.01.2020
DETAIL FAKTÚRY
52020
Zmluva o poskytnutí služby Projekt stavby - Oprava domu kultúry v obci Lenartov 1 836 € 03.01.2020 17.01.2020
DETAIL FAKTÚRY
42020
Zmluva o údržbe a servise Údržba a servis zariadenia Xerox AltaLink C8055V_F 17.01.2020 17.01.2020
DETAIL FAKTÚRY
32020
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu Zber a odvoz komunálneho odpadu 02.01.2020 15.01.2020
DETAIL FAKTÚRY
22020
Zmluva o pripojení Pripojenie do elektronickej komunikačnej siete 11 €/mesiac 14.01.2020 15.01.2020
DETAIL FAKTÚRY
12020
Mandátna zmluva Zabezpečenie výkonu odborných činností v štádiu organizácie VO 2 700 € 10.01.2020 10.01.2020


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.