Print this Článok

Robíme všetko pre zdravie svojich zamestnancov

Union zdravotná poisťovňa, a.s. na rok 2016 vyhlásila pre malé firmy súťaž ,,Zdravá firma roka 2016.” Cieľom súťaže  bolo podnietiť firmy na Slovensku, aby sa viac zaujímali o zdravie svojich zamestnancov, podporili a ocenili ich v konaní smerujúcom k prevencii a osvete zdravého životného štýlu. Medzi účastníkmi súťaže sme nechýbali ani my, ako obec Lenartov, nakoľko sme spĺňali všetky kritériá a podmienky súťaže.
Obec Lenartov ako zamestnávateľ sa zaujíma o zdravie svojich zamestnancov, podporuje prevenciu a zdravý životný štýl. Zdravá firma roka 2016 – obec Lenartov organizuje každoročne bezplatné darovanie krvi, organizuje Dni zdravia, prezentuje sa ako nefajčiarska firma a dbá na zvýšenú hygienu pracovného prostredia v chrípkovom období. Dni zdravej výživy sú samozrejmosťou v rámci obedového menu a pitného režimu nielen v letnom, ale aj v zimnom období. Aktívny a pravidelný pohyb  môžu zamestnanci pestovať a rozvíjať v obecnej posilňovni, kde majú voľný celoročný vstup. Zníženie záťaže zamestnancov v pracovnom procese uplatňuje realizáciou ergonómie na pracoviskách. Ergonomické pracovisko nie je len v schválenej chránenej dielni, ale rozširuje sa aj medzi ostatných zamestnancov. Relaxačné masáže, ktoré zabezpečuje obec pre všetkých zamestnancov sú využívané mimo pracovísk. Bezúrazové pracoviská sú každoročne vyhodnocované na stretnutí zamestnancov v rámci školenia BOZP. Novou aktivitou pre všetkých zamestnancov je celodenné školenie – Kurz prvej pomoci s názornými ukážkami a certifikátom pre každého zamestnanca o absolvovaní kurzu. Vyšetrenie zraku a odborné poradenstvo na pracovisku využilo maximálne množstvo zamestnancov. Automatický externý defibrilátor je zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci. Tento nenahraditeľný pomocník v prípade  náhleho zlyhania srdca výrazne zvýši šancu na prežitie. Jeho umiestnenie v priestoroch základnej školy v prípade naliehavej potreby určite pomôže nielen zamestnancom, ale aj všetkým občanom obce, či náhodným návštevníkom. Možno si niektorí poviete, že ide o také samozrejmosti. Ale v prípade ich podcenenia si neuvedomujeme dôsledky, ktoré by sa isto-iste  odzrkadlili na našom zdraví. Práve preto sme sa ako obec zapojili do menovanej súťaže.
A stalo to za to. Veď medzi ocenenými firmami ako Siemens, Orange, či IKEA figurovala aj naša obec, obec Lenartov, ktorá získala špeciálne ocenenie, ktoré 10.2.2017 prevzala na galavečeri v Refineri Gallery v Bratislave starostka našej obce Ing. Jana Bľandová, MBA. Odborná komisia vyhodnotila kritériá, ktoré zamestnávateľ poskytuje nad rámec zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ocenila program zamestnávateľa pre dosiahnutie rovnováhy pracovného a osobného života, osvetu zameranú na prevenciu a pracovné podmienky na pracovisku. 
Víťazov vymenovala odborná komisia v zložení:
Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. – hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor kardiológie
MUDr. Darina Sedláková, MPH – riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku
MUDr. Alžbeta Béderová, CSc. – odborníčka pre zdravú výživu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m.
Mgr. Zuzana Kaňuchová – manažérka pre ľudské zdroje spoločnosti Profesia.sk
RNDr. Mária Ovčiarková – riaditeľka personálnej agentúry Sofisol
Ing. Tibor Bôrik – člen komisie, Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Ing. Pavol Chovan – riaditeľ úseku riadenia ľudských zdrojov Union zdravotnej poisťovne, a.s.
Mgr. Andrea Gubová – riaditeľka úseku riadenia ľudských zdrojov Union zdravotnej poisťovne, a.s.
Ing.  Milan Fančovič – riaditeľ Inštitútu bezpečnosti práce
Ing. Mária Jecková – generálna riaditeľka Falck Healthcare, a.s.
Čo dodať na záver? Aby sme získaným špeciálnym ocenením ,,Zdravá firma roka 2016″ nepoľavili v podpore zdravotnej prevencie, ale naďalej zdravými benefitmi chránili zdravie svojich zamestnancov.
Veď nie nadarmo sa hovorí: ,,Spokojný zamestnanec = spokojný zamestnávateľ”.

 

Ing. Jana Bľandová, MBA, starostka obce

Výsledky súťaže+fotogaléria:

http://www.zdravsieslovensko.sk 

Ocenenie:

https://archiv.lenartov.sk/ocenenia-obce-2/

Videné: 1 062 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/robime-vsetko-pre-zdravie-svojich-zamestnancov/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.