Print this Článok

Rozhodnutie starostky obce Lenartov

Starostka obce Lenartov  vydáva toto rozhodnutie, ktorým sa podľa § 24 ods. 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky  vymedzujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v obci Lenartov  vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 10.03.2012.

Obec Lenartov  vymedzuje  plochy na  umiestnenie volebných  plagátov pre kandidujúce politické strany alebo koalície.

Vyhradené plochy v obci Lenartov určené na umiestnenie volebných plagátov:

  1. otvorená a uzamknutá  výveska pre obecné oznamy pri MŠ
  2. plexisklo na zástavke SAD č.d. 10
  3. otvorená výveska pre oznamy pri zástavke SAD
  4. uzamknutá výveska pre oznamy pri zástavke SAD
  5. plechové dvere na požiarnej zbrojnici

 

Umiestnenie plagátov na plochy určené obcou Lenartov si zabezpečujú jednotlivé politické strany alebo koalície.

Umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií na iné miesta na verejných priestranstvách v obci je porušením tohto rozhodnutia. Porušením tohto rozhodnutia je umiestňovať volebné plagáty alebo iné nosiče informácií aj na brány domov, steny budov a iné zariadenia, ktoré sú majetkom obce.

Každá politická strana alebo koalícia, ktorá v rámci volebnej kampane umiestni svoje volebné plagáty, zabezpečí  ich odstránenie najneskôr do 30-tich dní po skončení volieb.

 

 

 

Ing. Jana Bľandová

starostka obce

 

Videné: 811 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/rozhodnutie-starostky-obce-lenartov/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.