Aktualizované: 08.07.2020

Print this Stránka

Obecné zastupiteľstvo

Important!

Important!

2020

Prehľad zasadnutí OZ:

  1. Pozvánka na zasadnutie OZ – 27.03.2020
    Zasadnutie OZ konané dňa 27.03.2020 v zasadačke obecného úradu v Lenartove
  2. Pozvánka na zasadnutie OZ – 26.06.2020
    Zasadnutie OZ konané dňa 26.06.2020 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

          

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2020

 

Mená poslancov 27.3. 26.6.
Ján Beňa X O
Simona Bilá O O
Slávko Bilý O O
Ján Bortník O O
Jozef Cudrák O O
Milan Giňa O O
Peter Harňák O X
Dana Chomjaková O O
Rastislav Štibrich O O

 

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

 

 


 

Important!

Important!

2019

Prehľad zasadnutí OZ:

  1. Pozvánka na zasadnutie OZ – 26.02.2019

         Zasadnutie OZ konané dňa 26.02.2019 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

     2. Pozvánka na zasadnutie OZ – 30.05.2019 

         Zasadnutie OZ konané dňa 20.05.2019 v zasadačke obecného úradu v Lenartove 

     3.  Pozvánka na zasadnutie OZ – 30.08.2019

          Zasadnutie OZ konané dňa 30.08.2019 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

     4.  Pozvánka na zasadnutie OZ – 27.11.2019

          Zasadnutie OZ konané dňa 27.11.2019 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

     5.  Pozvánka na zasadnutie OZ – 13.12.2019

          Zasadnutie OZ konané dňa 13.12.2019 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

          

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2019

 

Mená poslancov 26.2. 30.5. 30.8. 27.11. 13.12.
Ján Beňa O O O O O
Simona Bilá O O O O O
Slávko Bilý O O O O O
Ján Bortník O O O O O
Jozef Cudrák O O O O O
Milan Giňa O O O O O
Peter Harňák O O O O O
Dana Chomjaková O O X X O
Rastislav Štibrich O O X X O

 

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

 

 


 

Important!

Important!

2018

Prehľad zasadnutí OZ:

  1. Pozvánka na zasadnutie OZ – 23.03.2018

         Zasadnutie OZ konané dňa 23.03.2018 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

     2. Pozvánka na zasadnutie OZ – 14.06.2018

         Zasadnutie OZ konané dňa 14.06.2018 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

     3. Pozvánka na zasadnutie OZ – 20.09.2018

         Zasadnutie OZ konané dňa 20.09.2018 v zasadačke obecného úradu v Lenartove 

     4. Pozvánka na zasadnutie OZ – 07.12.2018

         Zasadnutie OZ konané dňa 07.12.2018 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

     5. Pozvánka na zasadnutie OZ – 21.12.2018 

         Zasadnutie OZ konané dňa 21.12.2018 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2018

 

Mená poslancov 23.3. 14.6. 20.9. 7.12. 7.12. 21.12.
Ján Beňa O O O * O O
Simona Bilá       * O O
Dušan Bilý O X O **
Slávko Bilý       * O O
Ján Bortník O O O * O O
Jozef Cudrák O O O * O O
Ján Frandofer X O O **
Milan Giňa       * O O
Peter Harňák       * O O
Dana Chomjaková O O O * O O
Jozef Leškovský O O O **
Ján Šandala O O O **
Rastislav Štibrich O O O * O O

 

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

 

 


 

Important!

Important!

2017

 Prehľad zasadnutí OZ:

         Zasadnutie OZ konané dňa 03. marca 2017 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

         Zasadnutie OZ konané dňa 12. mája 2017 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

         Zasadnutie OZ konané dňa 13. júla 2017 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

         Zasadnutie OZ konané dňa 01. augusta 2017 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

         Zasadnutie OZ konané dňa 27. októbra 2017 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

         Zasadnutie OZ konané dňa 20. decembra 2017 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2017

 

Mená poslancov 3.3. 12.5. 13.7. 1.8. 27.10. 20.12.
Ján Beňa O O O O O O
Dušan Bilý O O O O O O
Ján Bortník O O O O O O
Jozef Cudrák O O X O O O
Ján Frandofer O O O O O O
Dana Chomjaková O O X O O O
Jozef Leškovský O X O O O O
Ján Šandala O O O O O O
Rastislav Štibrich X O X O O O

 

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

 

 


 

Important!

Important!

2016

 Prehľad zasadnutí OZ:

 

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2016

 

Mená poslancov 13.2 18.2 10.5 31.8 16.9 11.11 15.12
Ján Beňa O O O O O O O
Dušan Bilý O X O X O O O
Ján Bortník O O O O O O O
Jozef Cudrák X O O O O X O
Ján Frandofer O X O X O O O
Dana Chomjaková X X X O O O O
Jozef Leškovský O O O O O O O
Ján Šandala O O O O O O X
Rastislav Štibrich O O O O O O O

 

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

 

 


 

Important!

2015

Prehľad zasadnutí OZ:

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2015

 

Mená poslancov 12.2 17.2 24.4 21.5 24.7 28.7 4.9 27.9 16.11 29.12
Ján Beňa O O O O O O O O O O
Dušan Bilý             * X O O
Ľudovít Billý **
Ján Bortník O O O O O O O O O O
Jozef Cudrák X O O O X O O O O O
Ján Frandofer O O O O X X O O O O
Dana Chomjaková             * O O O
Patrik Chomjak   * O O **
Jozef Leškovský O O O O X O O O O O
Ján Šandala O X O O X X O O O O
Rastislav Štibrich O O O O X O O O O O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

 

 


 

 

Important!

2014

Prehľad zasadnutí  OZ:

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2014

 

Mená poslancov 24.1 28.2 1.5 11.6 4.7 7.8 6.11 12.11 12.12 12.12 30.12
Ján Beňa O O O O O O O O * O O
Ľudovít Billý                 * O O
Anton Bilý                 * O O
Ján Bortník O O O O O O O O * O O
Jozef Cudrák                 * O O
Ján Frandofer                 * O O
Veronika Barbuľáková O O X O O X O O **
Jozef Leškovský O X O O O O O O ** * X
Michal Chomjak O O X O O O O O **
Marián Bilý O O O O O O O O **
Martin Bilý                 * **
Dušan Bilý O O O O O O X X **
Ján Šandala O O O O O O X O * O X
Rastislav Štibrich                 * O O
František Cundra O O O O O O O O **

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

 

 


 

Important!

2013

Prehľad zasadnutí  OZ:

 

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2013

 

Mená poslancov 5.1. 22.2 26.4 18.5 23.6 30.8 25.10 6.12 30.12
Ján Beňa O O O O O O O O O
Ján Bortník O O O O O O O O O
Veronika Barbuľáková X X O X O O X O X
Jozef Leškovský O O O X X O O O O
Michal Chomjak X O O X O X O O O
Marián Bilý O O O O O O O O O
Dušan Bilý O* O O O O O O O X
Ján Šandala O O O O O O O O O
František Cundra O X O O O O O O O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

 


 

Important!

2012

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2012

 

Mená poslancov 24.2. 22.3 27.4 15.6 27.7 16.8 29.8 27.10 07.12 28.12
Ján Beňa O O O O O   O O O O
Ján Bortník O X O X O   O O O O
Veronika Barbuľáková O O O O X   O O O X
Jozef Leškovský O O O O O   O O O O
Michal Chomjak X O O X O   O O O O
Marián Bilý O O O O O   O O O O
Ján Šandala X X O O X   O O X O
František Cundra O O O O O   O O O O
Monika Beňová O O O O X   X X X O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

 

 

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/samosprava/obecne-zastupitelstvo/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.