Aktualizované: 09.01.2019

Print this Stránka

Poslanci

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Lenartov má 9 poslancov.

Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Lenartov
(od 07.12.2018)

 

Important!

bena

Beňa Ján

Volebná strana: Strana občianskej ľavice
Vek: 70 r.

Tel: 0948 164 940

e-mail: janbena19@gmail.com

Iná funkcia:
Predseda komisie pre životné prostredie a verejný poriadok

Člen obecnej rady


Bilá Simona

Volebná strana: Smer – sociálna demokracia
Vek: 34 r.

Tel:

Iná funkcia:

Predseda komisie pre životné prostredie a verejný poriadok na rómskej osade


Bilý Slávko

Volebná strana: Most – Híd
Vek: 62 r.

Tel:

Iná funkcia:

Člen komisie pre životné prostredie a verejný poriadok na rómskej osade


 

bortnik

Bortník Ján

Volebná strana: SMER – sociálna demokracia
Vek: 68 r.

Tel: 0905 576 625

e-mail: jankozlenartova@gmail.com

Iná funkcia:                              

Predseda komisie kultúrnej a športovej

Predseda komisie pre sťažnosti

Člen obecnej rady


 

Cudrák Jozef

Volebná strana: Nova
Vek: 43 r.

Tel: 0905 235 856

e-mail: jozefcudrak@gmail.com

Poverenie zastupovaním starostky obce
Veľkosť súboru: (145.6 KiB) | Zobrazené 178 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 3. januára 2019

Iná funkcia:

Zástupca starostky obce

Predseda komisie územného rozvoja a plánovania

Predseda komisie priestupkovej a verejného poriadku

Člen obecnej rady


Giňa Milan 

Volebná strana: Strana občianskej ľavice
Vek: 59 r.

Tel:

Iná funkcia:

Člen komisie pre životné prostredie a verejný poriadok na rómskej osade


Harňák Peter 

Volebná strana:Nezávislý
Vek:30 r.

Tel: 0944204233

e-mail: pharnak@yahoo.com

Iná funkcia:

Predseda komisie finančnej a rozpočtovej

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu


 Chomjaková Dana 

Volebná strana: Slovenská národná strana
Vek: 46 r.

Tel: 0904828731

e-mail: danachomjakova@gmail.com

Iná funkcia:

Predseda komisie sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti

Predseda komisie na prideľovanie nájomných bytov.


Štibrich Rastislav

Volebná strana: nezávislý
Vek: 34 r.

Tel: 0908 879 613

e-mail: rastislav.stibrich@gmail.com

Iná funkcia: 

Predseda komisie správy majetku obce

 


Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/samosprava/obecne-zastupitelstvo/poslanci-oz/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.