Print this Článok

Školská knižnica – Vyhodnotenie projektu ,,Čítajme lepšie”

Realizácia tohto projektu sa v našej ŠK stretla s veľkým úspechom. Jeho cieľom bolo doplniť fond ŠK, pritiahnuť deti ku knihe, motivovať ich k čítaniu a pravidelnej návšteve ŠK.
Novo zakúpený knižničný fond z dotácie obohatil ŠK o 273 kníh pre deti, mládež a dospelých. Tieto zakúpené tituly boli riadne zaevidované do prírastkového zoznamu ŠK. Zámerom tohto projektu bolo aj zvýšiť návštevnosť ŠK a formou zvyšovania čitateľskej gramotnosti zvyšovať vzdelanostnú úroveň žiakov MRK. Zamerali sme sa na „rozprávkové dopoludnia“ kde sa čítali rozprávky na pokračovanie. Z prečítaných rozprávok, kde dobro víťazí nad zlom sa deti menili na rozprávkové bytosti, kreslili a maľovali knižných hrdinov z rozprávky a vyrábali leporelá.
V programoch okrem čítania sme pripravili aj rôzne voľno časové aktivity na podporu čítania, ako vzdelávacie hry, besedy o prečítaných knihách, čítanie v prírode a rôzne iné.
Programy na podporu čítania:
 1. Minútové čítanie
 2. Rozprávkové dopoludnia
 3. Deň Rómov – čítanie Rómskych rozprávok v materinskom jazyku
 4. Toto čítam ja – prezentácia knihy
 5. Deň Zeme – čítanie „Planéta Zem“, maľovanie
 6. Týždeň ŠK – poézia, verše
Voľno časové aktivity:
 1. Vzdelávacie hry
 2. Besedy o prečítaných knihách
 3. Putovná knižnica – čítanie v prírode
 4. Tvorivé dielne – ručné práce
 5. Príroda v lese – turistika
Prostredníctvom novo zakúpeného knižného fondu z dotácie sa nám podarilo zvýšiť návštevnosť ŠK a tým sa zvýšil aj počet čitateľov žiakmi mladšieho školského veku, ktoré si knihy vypožičali do domáceho prostredia ako aj staršími žiakmi II. stupňa ZŠ Malcov a bežnými používateľmi z obce.
Od októbra 2017 do mája 2018 ŠK navštívilo 526 žiakov, 108 ostatných čitateľov a 63 pedagogických pracovníkov. Bolo vypožičaných 308 kníh absenčných výpožičiek a 472 prezenčných výpožičiek. Návštevnosť ŠK svedčí o tom, že sa nám darí budovať otvorenú knižnicu, kde rôznymi formami práce s knihou a organizovaním rôznych aktivít, pestujeme lásku ku knihám a rozvíjame vnútornú motiváciu k čítaniu.
Aktivity ŠK apríl – máj
 1. Apríl – mesiac lesov – čítanie s lesnou tematikou
 2. Deň Zeme – čítanie „Planéta Zem“, maľovanie
 3. Putovná knižnica – čítanie v prírode
 4. Čítame s Gabrielou Futovou – ilustrovanie prečítanej knihy
 5. Čitateľský maratón – čítanie na pokračovanie
 6. Väčší žiaci čítajú menším žiakom
Knihovníčka ŠK

Gallery:

Videné: 384 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/skolska-kniznica-vyhodnotenie-projektu-citajme-lepsie/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.