Print this Článok

Verejné prerokovanie konceptu územného plánu PSK

PSK, ako príslušný orgán územného plánovania oznamuje VEREJNÉ PREROKOVANIE KONCEPTU ÚZEMNÉHO PLÁNU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.

Účelom prerokovania konceptu je najmä posúdenie správnosti základného urbanistického riešenia a únosnosti zaťaženia územia, overenie vhodnosti umiestnenia verejnoprospešných stavieb, stavieb verejného dopravného a technického vybavenia územia a posúdenie variantov. Prerokovaný koncept územného plánu regiónu bude podkladom pre spracovanie Návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.

Obyvatelia samosprávneho kraja a verejnosť sa môžu ku konceptu písomne vyjadriť v zákonnej lehote a to do 45 dní odo dňa zverejnenia oznámenia najneskôr do 15. októbra 2016 na adresu: Prešovský samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Námestie mieru č. 2,  080 01 Prešov, alebo elektronickou poštou na adresu katarina.jezova@vucpo.sk

Videné: 234 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/verejne-prerokovanie-konceptu-uzemneho-planu-psk/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.