Print this Článok

Vianoce 2015

V I A N O C E 2015

Keď vieš prijať od iných láskavé slovo, úsmev, porozumenie – v tej chvíli začínajú Vianoce.

Keď dávaš úsmev, láskavé slovo, porozumenie druhému – začínajú Vianoce.

Keď máš snahu podať ruku tomu, kto ťa urazil – vtedy sú Vianoce.

Keď dokážeš zabúdať na seba a myslieť viac na druhých – sláviš Vianoce.

Aj my sme si 18.12.2015 v ZŠ Lenartov vytvorili také naše školské Vianoce. Za účasti starostky obce Ing. Jany Bľandovej, otca duchovného Mgr. Marcela Štalmacha a poslanca obecnej samosprávy p. Jána Bortníka odznelo vianočné vystúpenie, ktoré pripravili pani učiteľky so svojimi žiakmi. Čas vianočný, čas zázračný umocnila modlitba Aleluja, hra na husle, koledy i vinšovačky. Započúvali sme sa do pútavého príbehu narodenia Ježiška v Betlehemskej maštaľke, ktorý rozprávala mama hviezda svojim hviezdičkám. Z neho sa tešili nielen tancujúce snehové vločky a zvieratká v lese, ale i Betlehemci, pastieri, králi a všetci diváci, ktorí odmenili účinkujúcich obrovským aplauzom. Nech melódia Tichej noci ešte dlho doznieva v našich srdciach a pripomína nám lásku svätej noci po celý ďalší nasledujúci rok.

Požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok 2016 želá kolektív ZŠ Lenartov

Fotogaléria:

Videné: 621 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/vianoce-2015/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.