Print this Článok

Výročná členská schôdza Urbárskej spoločnosti

Urbárska spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Lenartov

pozýva svojich členov

na

Výročnú členskú schôdzu

ktorá sa bude konať v sále kultúrneho domu v Lenartove dňa 16.02.2014 o 14:00 hod. s týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Voľba pracovných komisií
  3. Kontrola uznesenia
  4. Správa o činnosti a hospodárení za rok 2013
  5. Správa dozornej rady
  6. Správa OLH
  7. Prerokovanie a schválenie zmluvy o pozemkovom spoločenstve v zmysle zákona č.97/2013
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver a vyplatenie podielov členom US

 

Ak sa nemôžete zúčastniť, svojím podpisom splnomocníte inú osobu.

Tlačivo - splnomocnenie inej osoby pre účasť na členskej schôdzi US
Veľkosť súboru: (39.2 KiB) | Zobrazené 681 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 23. januára 2014
Videné: 1 361 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/vyrocna-clenska-schodza-urbarskej-spolocnosti/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.