Print this Článok

Výzva pre majiteľov pozemkov

Do pozornosti majiteľom poľnohospodárskej pôdy

Každému vlastníkovi, nájomcovi i správcovi poľnohospodárskej pôdy vyplýva zo zákona o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy číslo 220/2004 Z.z. § 3 odstavec 1 okrem iného aj povinnosť
predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Vzťahuje sa to aj na záhrady, dvory
a ostatné nevyužívané plochy.
Preto vás vyzývame, aby ste si v čo najkratšom možnom termíne pokosili vaše neobrábané pozemky
a priľahlé plochy. V prípade, že si túto povinnosť nesplníte, dopúšťate sa podľa § 25 odstavec 1 citovaného
zákona priestupku, za čo vám hrozí od Obvodného pozemkového úradu uloženie pokuty
až do výšky 331,50 €.

Videné: 432 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/vyzva-pre-majitelov-pozemkov/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.