Print this Článok

Vzácny hosť Lenartova

V dňoch 1.5.-6.5.2016 naša farnosť v spolupráci s Obcou zorganizovala a zrealizovala púť po trase Assisi – Rím. Je dobré, keď pútnikov ktosi sprevádza po vybraných miestach a pamiatkach, ktoré chcú vidieť, poznať a odniesť si z púte, čo najviac. Nie ináč tomu bolo aj s našou výpravou. V Assisi na nich čakal človek, ktorého už roky pozná náš duchovný otec, a ktorého vopred poprosil, objednal a dohodol. A stalo to zato. Strávil s nimi hodiny a vďaka nemu sa toho dozvedeli nie málo. Iste sa pýtate, kto to bol? Vdp. Mgr. Rastislav Dvorový, rodák z Košíc, pôsobiaci v Ríme. Za tých pár dní si na seba zvykli a prišiel deň, keď púť končila. Lúčili sa slovami, že sa niekedy stretnú v Lenartove. A neprešiel dlhý čas a slová pri rozlúčke sa naplnili.

8. decembra na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie vdp. Rastislav bol hosťom našej farnosti, obce i filiálky. P. Ján Bortník mu predstavil obec prehliadkou a poctil si ho rodinnou návštevou. Istý čas strávil na fare s naším duchovným otcom a v podvečerných hodinách slúžil sv. omšu na filiálke v Malcove, po ktorej bol hlavným kazateľom v našom farskom kostole sv Leonarda pri večernej sv. omši. V závere mu duchovný otec vdp. Marcel Štalmach poďakoval za kázanie božieho slova, v ktorom predstavil veriacim prvotný hriech a pozval všetkých veriacich na adventné posedenie v malej sále kultúrneho domu. Pozvanie prijalo 64 veriacich z farnosti i filiálky a veru nikto neoľutoval. Otec Rastislav priblížil prítomným adventný čas a uviedol ich do sv. Písma. Čas je neúprosný a beseda sa pomaly musela skončiť, nakoľko otec Rastislav mal ešte povinnosti a cestu pred sebou. My, ktorí sme ho počúvali sme skonštatovali, žeby sme ho dokázali ešte dlho počúvať.

V závere mu svoju i našu vďačnosť vyjadrila starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA, že si našiel čas, že slovo dodržal, že nás poctil svojou návštevou. Odovzdala mu spomienkový dar v podobe obrazu nášho kostola sv. Leonarda ako dielo akademického maliara. Mgr. Jána Fiťmu. P. starostka vyjadrila presvedčenie, že verí, že jeho návšteva, ktorá je u nás prvá, nebude posledná. Takto to cítil aj otec Rastislav. Uvidíme ako to Pán zariadi.

Ďakujeme Vám otec Rastislav a prajeme Vám požehnané Vianoce.

Text: Mgr. Mária Frandoferová

Foto: Mgr. Jana Frandoferová

Fotogaléria:

Videné: 775 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/vzacny-host-lenartova/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.