Print this Článok

Zápis detí do MŠ

Riaditeľstvo Materskej školy v Lenartove

oznamuje, že od

 15.02.2013 – 15.03.2013 

p r i j í m a 

žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie                     

   do Materskej školy v Lenartove

na školský rok 2013/2014

 

Podmienky prijímania detí do MŠ:

 

  •  prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

 

  •  deti dvojročné sa do materskej školy prijímajú, ak sú pre to vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky. Podmienkou prijatia dvojročného dieťaťa je aj stupeň základov sebaobslužných činností (používanie WC, základy obliekania,         stolovania a komunikácia s učiteľkou… )

 

  •  deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti  zákonného zástupcu /žiadosť si môžete vyzdvihnúť v MŠ /

 

  • súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa  od všeobecného lekára pre deti a dorast, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

 

  •  žiadosť je potrebné doručiť do 18. marca 2013!
Videné: 873 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zapis-deti-do-ms/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.