Print this Článok

Zasadnutie OZ – 7.8.2014 – Pozvánka

Dňa 7.8.2014 sa v zasadačke obecného úradu v Lenartove uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce
 5. Návrh na počet poslancov obce na nové volebné obdobie
 6. Zmena rozpočtu obce
 7. Územný plán obce Lenartov – návrh
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver
Videné: 613 krát

Podobné články


Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-7-8-2014-pozvanka/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.