Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 01.08.2017 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
  3. Zápisnica z otvárania obálok podaných prihlášok kandidátov
  4. Oboznámenie sa s prihláškami kandidátov
  5. Prezentácia kandidátov
  6. Voľba hlavného kontrolóra – verejné hlasovanie
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 11-2017 (1.8.2017)
Veľkosť súboru: (33.8 KiB) | Zobrazené 312 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 24. augusta 2017
Uznesenia - 11 (1.8.2017) 286 - 292
Veľkosť súboru: (50.8 KiB) | Zobrazené 265 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 24. augusta 2017

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 01.08.
Ján Beňa O
Dušan Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer O
Dana Chomjaková O
Jozef Leškovský O
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 134 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-01-08-2017-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.