Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 03.03.2017 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Projekt DOM.ov – zasadnutie komisie pre územné plánovanie a rozvoj
 5. Výstavba nájomných bytov – rómska osada – informácie 
 6. Kúpa pozemku na výstavbu nájomných bytov
 7. Vyhodnotenie dotazníka z decembra 2016
 8. Plán práce kontrolnej činnosti HK na rok 2017
 9. Schválená dotácia z MV SR a vstup obce do NP ÚSVPROS
 10. Informácia o stave kanalizácie v našej obci
 11. Rôzne – diskusia
 12. Záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 8-2017 (03.03.2017)
Veľkosť súboru: (44.2 KiB) | Zobrazené 424 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 31. marca 2017
Uznesenia - 8 (3.3.2017) 231 -248
Veľkosť súboru: (85.5 KiB) | Zobrazené 472 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 31. marca 2017

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 03.03.
Ján Beňa O
Dušan Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer O
Dana Chomjaková O
Jozef Leškovský O
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich X

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 329 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-03-03-2017-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.