Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 05. januára 2013 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  3. Uvoľnený mandát poslanca OZ – menovanie náhradníka
  4. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy dieťaťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Lenartov na rok 2013
  5. Správa o činnosti školskej knižnice
  6. Diskusia – rôzne
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica č.1 - 05.01.2013
Veľkosť súboru: (126.4 KiB) | Zobrazené 211 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 12. októbra 2017

Uznesenie 1-2013
Veľkosť súboru: (131.2 KiB) | Zobrazené 224 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 12. októbra 2017

VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Lenartov na rok 2013
Veľkosť súboru: (100.3 KiB) | Zobrazené 360 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 19. septembra 2013

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov  
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Veronika Barbuľáková X
Jozef Leškovský O
Michal Chomjak X
Marián Bilý O
Dušan Bilý O*
Ján Šandala O
František Cundra O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 1 040 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-05-januara-2013-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.