Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 07.12.2018 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

  1. Úvodné náležitosti:

         a) otvorenie zasadnutia;

         b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;

         c) oznámenie výsledkov voľby starostky a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení starostky a poslancom obecného zastupiteľstva;

         d) zloženie sľubu starostky obce

         e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva;

     2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.

     3. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.

     4. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov.

     5. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.

     6. Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva do rady školy pri ZŠ Lenartov.

     7. Určenie platu starostu.

     8. Záver.

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 1-2018 (07.12.2018)
Veľkosť súboru: (86.1 KiB) | Zobrazené 162 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 17. decembra 2018

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 07.12.
Ján Beňa O
Simona Bilá O
Slávko Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Milan Giňa O
Peter Harňák O
Dana Chomjaková O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 112 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-07-12-2018-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.