Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 10.05.2016 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh VZN o odpadoch – schválenie
 5. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 6. Záverečný účet obce za r. 2015 – schválenie
 7. Byty bežného štandardu – podané žiadosti
 8. Príspevok na tvorbu úspor
 9. Návratné sociálne výpomoci – pôžičky
 10. Žiadosť FÚ Lenartov – obnova NKP
 11. Rôzne – výročie DHZ, jarmok MAS, oprava Domu smútku, úprava rozpočtu
 12. Diskusia
 13. Záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 3-2016 10.05.2016
Veľkosť súboru: (42.5 KiB) | Zobrazené 262 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 16. mája 2016
Uznesenia - 3 10.05.2016 159- 176
Veľkosť súboru: (137.9 KiB) | Zobrazené 395 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 16. mája 2016

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 10.05.
Ján Beňa O
Dušan Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer O
Dana Chomjaková x
Jozef Leškovský O
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 586 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-10-05-2016-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.