Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 11.11.2016 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 

 1. Otvorenie;
 2. Voľba komisií, určenie zapisovateľa;
 3. Kontrola plnenia uznesení;
 4. Komunitný plán sociálnych služieb obce Lenartov 2016-2025;
 5. Smernica obce upravujúca podmienky a zásady používania a prevádzkovania služobných motorových vozidiel vo vlastníctve obce;
 6. Správa RZŠ o činnosti a organizácii ZŠ v šk. r. 2016/2017;
 7. Návrh VZN o DHZO – požiarny poriadok, zriaďovacia listina a štatút;
 8. Návrh VZN o miestnej dani za psa;
 9. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017;
 10. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lenartov;
 11. Rôzne;
 12. Diskusia;
 13. Záver.

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 6-2016 (11.11.2016)
Veľkosť súboru: (45.1 KiB) | Zobrazené 238 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 28. novembra 2016
Uznesenia - 6 (11.11.2016) 205-219
Veľkosť súboru: (133.9 KiB) | Zobrazené 247 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 28. novembra 2016

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 11.11.
Ján Beňa O
Dušan Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák X
Ján Frandofer O
Dana Chomjaková O
Jozef Leškovský O
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 265 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-11-11-2016-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.