Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 11. júna 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
  3. RTVS v našej obci
  4. Futbalový turnaj
  5. Podanie na šetrenie vo veci občianskeho spolunažívania
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Uznesenia č. 49 - 53 / 2014
Veľkosť súboru: (115.3 KiB) | Zobrazené 405 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 12. júna 2014

Zápisnica č.4 - 2014
Veľkosť súboru: (37.3 KiB) | Zobrazené 362 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 12. júna 2014

 

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Veronika Barbuľáková O
Jozef Leškovský O
Michal Chomjak O
Marián Bilý O
Dušan Bilý O
Ján Šandala O
František Cundra O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu

Videné: 1 002 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-11-juna-2014-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.