Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 12.05.2017 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2016 a Výročná správa
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2016
 6. Návrh VZN č. 1/2017 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre na území obce Lenartov
 7. Návrh VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
 8. Povinnosti obce v súvislosti s ukončením funkčného obdobia hlavného kontrolóra
 9. Územný plán obce – zmeny a doplnky k ÚPO (CHVÚ, byty)
 10. Schválenie investičného zámeru
 11. Rôzne – oslavy obce, urbárska spoločnosť, dlhodobý prenájom pozemkov
 12. Diskusia
 13. Záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 9-2017 (12.05.2017)
Veľkosť súboru: (46.8 KiB) | Zobrazené 224 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 14. júna 2017
Uznesenia - 9 (12.5.2017) 249-265
Veľkosť súboru: (135.6 KiB) | Zobrazené 24 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 14. júna 2017

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 12.05.
Ján Beňa O
Dušan Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer O
Dana Chomjaková O
Jozef Leškovský X
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 216 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-12-05-2017-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.