Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 12. decembra 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove – ustanovujúce

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
 9. Zriadenie komisií
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Diskusia
 12. Záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zapisnica č 9 - 2014
Veľkosť súboru: (47.7 KiB) | Zobrazené 756 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 29. decembra 2014
Uznesenia č 01-08 (12.12.2014)
Veľkosť súboru: (125.9 KiB) | Zobrazené 757 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 29. decembra 2014

 

Účasť poslancov na OZ:

Mená poslancov
Ján Beňa *
Ľudovít Billý *
Anton Bilý *
Martin Bilý *
Ján Bortník *
Jozef Cudrák *
Ján Frandofer *
Ján Šandala *
Rastislav Štibrich *

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu

Videné: 479 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-12-decembra-2014-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove-ustanovujuce/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.