Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 12. decmebra 2014 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh VZN č. 2/2014 Trhový poriadok obce Lenartov
 5. Návrh VZN č. 3/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti
 6. Návrh VZN č. 4/2014 o školskom obvode
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017
 8. Programový rozpočet obce
 9. Plán kontrolnej činnosti na rok 2015
 10. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Lenartove na rok 2015
 11. Diskusia – rôzne
 12. Záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zapisnica č 10 - 2014
Veľkosť súboru: (47.1 KiB) | Zobrazené 743 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 29. decembra 2014
Uznesenia č 09-23 (12.12.2014)
Veľkosť súboru: (132.0 KiB) | Zobrazené 681 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 29. decembra 2014

 

Učasť poslancov na OZ:

Mená poslancov
Ján Beňa O
Ľudovít Billý O
Anton Billý O
Martin Billý **
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer O
Jozef Leškovský *
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu

Videné: 547 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-12-decmebra-2014-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.