Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 12. februára 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Uvoľnenie mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, následné zloženie sľubu náhradníka
 5. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva – §11 ods. 4 písm. k. zákon o obecnom zriadení
 6. Správa hlavnej kontrolórky k zúčtovaniu dotácií z rozpočtu obce za rok 2014
 7. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce na rok 2015
 8. Interná smernica – Smernica o postupe pri činnostiach súvisiacich s rozhodnutím obce o určení, zmene alebo zrušení čísla stavbe (budove)
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Poďakovanie a záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 04-2015 12.02.2015
Veľkosť súboru: (56.2 KiB) | Zobrazené 268 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 13. februára 2015
Uznesenia - 4 12.02.2015 32-51
Veľkosť súboru: (144.2 KiB) | Zobrazené 298 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 13. februára 2015

 

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 12.2
Ján Beňa O
Ľudovít Billý **
Ján Bortník O
Jozef Cudrák X
Ján Frandofer O
Jozef Leškovský O
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 611 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-12-februara-2015-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.