Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 14.06.2018 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovných komisií
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh zápisu do kroniky obce za r. 2017
 5. Schválenie kúpy pozemku pre potreby rozšírenia základnej školy
 6. Rozsah výkonu funkcie starostu obce a určenie počtu poslancov vo volebnom období 2018 – 2022
 7. Návrh záverečného účtu obce za r. 2017 a výročnej správy obce – prerokovanie
 8. Správa HK k prerokovanému ZÚ obce
 9. Komunitný plán sociálnych služieb – opätovné prerokovanie
 10. Príloha č. 3 – VZN 1/2018 o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch
 11. Rôzne – diskusia
 12. Záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 15-2018 (14.06.2018)
Veľkosť súboru: (94.3 KiB) | Zobrazené 243 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 20. júna 2018
Uznesenia - 15 (14.06.2018) 343 - 361
Veľkosť súboru: (135.5 KiB) | Zobrazené 27 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 20. júna 2018

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 14.06.
Ján Beňa O
Dušan Bilý X
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer O
Dana Chomjaková O
Jozef Leškovský O
Ján Šandala O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 235 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-14-06-2018-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.