Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 15.12.2016 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba prac. komisií, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa riaditeľky MŠ o činnosti MŠ za šk. rok 2015/2016 a plán činnosti na a šk. rok 2016/2017
 5. Dodatok k prevádzkovo-technickému poriadku Domu smútku
 6. Oddelimitovanie pozemkov okolo cestného telesa
 7. Plánované rozvojové a investičné aktivity na rok 2017 a prerokovanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
 9. Správa hlavnej kontrolórky k navrhovanému rozpočtu na rok 2017
 10. Aktuálne čerpanie rozpočtu
 11. Diskusia
 12. Záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 7-2016 (15.12.2016)
Veľkosť súboru: (42.7 KiB) | Zobrazené 252 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 28. decembra 2016
Uznesenia 7-2016 (15.12.2016) 220-230
Veľkosť súboru: (126.7 KiB) | Zobrazené 306 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 28. decembra 2016

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 15.12.
Ján Beňa O
Dušan Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer O
Dana Chomjaková O
Jozef Leškovský O
Ján Šandala X
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 349 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-15-12-2016-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.