Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 17. februára 2015 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
  3. Zloženie sľubu náhradníkov – poslancov OZ
  4. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Lenartove
  5. Diskusia – sťažnosť, zmena komisií pri OZ
  6. Záver

 

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 05 17.02.2015
Veľkosť súboru: (36.3 KiB) | Zobrazené 321 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 19. februára 2015
Uznesenia - 05 17.02.2015 52-57
Veľkosť súboru: (116.0 KiB) | Zobrazené 364 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 19. februára 2015

 

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 17.2
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Ján Frandofer O
Patrik Chomjak *
Jozef Leškovský O
Ján Šandala X
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 551 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-17-februara-2015-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.